V Ústí nad Labem můžete navštívit výstavu „Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945“

  • Termín: Od 18. 05. 2023 do 27. 08. 2023
  • Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem, Brněnská 1000, Ústí nad Labem

Výstava přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce. Jsou mezi nimi: Johanna von Herzogenbergová, Karel Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Mikuláš Lobkowicz, František Schwarzenberg, Richard Belcredi, Ferdinand Kinsky, Daisy Waldstein-Wartenbergová, rodina Thunů a další. Zároveň výstava ukazuje souvislosti působení české a moravské šlechty vyplývající z jejího vztahu k majetku, kulturnímu dědictví, národu, ale i z křesťanského pohledu na svět.

Výstavu vytvořil Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Post Bellum. Její vznik podpořili: Česko-německý fond budoucnosti, Bavorské ministerstvo pro rodinu, práci a sociální věci a Pověřenkyně Spolkové vlády pro kulturu a média.

Výstava bude v Muzeu města Ústí nad Labem k vidění od 18. května do 27. srpna 2023.