V Liberci pořádáme přednášku o nasazení německých policejních složek při rozbití ČSR

  • Termín: 13. 02. 2019, 17:00
  • Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá přednášku historika Jana Vajskebra Počátky teroru o událostech v odstoupených pohraničních oblastech Československa po podepsání mnichovské dohody. Přednáška proběhne 13. února 2019 v 17 hodin v malém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci, Rumjancevova 1362/1 a navazuje na stejnojmennou výstavu, která je stále k vidění na libereckém námětí Dr. E. Beneše.

Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa v roce 1938 a 1939 představovalo prolog k operacím v období druhé světové války. K obsazení odstoupeného území byl primárně určen wehrmacht, spolu s ním zde ale působily i jednotky SS nebo pořádkové a bezpečnostní policie (Gestapo), které prováděly represe vůči „nepřátelům Říše“ také z řad sudetoněmeckého obyvatelstva. Příslušníci SS a policie, kteří získali první zahraniční zkušenosti právě v operacích proti Československu, se během války podíleli na nejbrutálnějších zločinech v Polsku, na Balkáně a na okupovaných územích tehdejšího Sovětského svazu.