Představíme knihu Nervová vlákna diktatury

  • Termín: 04. 12. 2019, 17:00
  • Místo konání: Display, Dittrichova 9/337, Praha 2

Kniha Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956 přináší nový dynamičtější pohled na poválečné dějiny komunistického hnutí. Pojednává o komunikaci mezi různými zájmovými skupinami a organizačními stupni uvnitř KSČ a o vývoji regionálních stranických elit. V českém prostředí je také výjimečná rozsahem užití metod regionální komparace. Vychází totiž z rozsáhlého výzkumu archivních pramenů ve dvanácti regionech.

Knihu spolu s autory představí doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Publikace bude na místě k prodeji.

Více informací o knize naleznete zde.