Matěj Bílý, Marián Lóži, Jakub Šlouf: Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956

Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí. Časově je ohraničena koncem druhé světové války v květnu 1945 a druhou celostátní konferencí KSČ v červnu 1956, která završila první fázi destalinizace v Československu. Výklad se zaměřuje především na vývoj krajských a okresních stranických elit, vztahy mezi jednotlivými úrovněmi stranické hierarchie, vnitrostranickou komunikaci a proměny narativů, kterými se KSČ snažila legitimizovat své mocenské nároky.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Karolinum, Praha 2019, 1. vydání, brož., 304 s., ISBN 978-80-88292-32-6 (ÚSTR), ISBN 978-80-246-4333-5 (Karolinum), ISBN 978-80-88292-33-3 (ÚSTR, PDF), ISBN 978-80-246-4393-9 (Karolinum, PDF)

Knihu Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Knihu spolu s autory představil doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK 4. prosince 2019 v prostoru Display v Praze.