Přednášky v roce 2010

 • Termín: Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Cyklus seminářů pro veřejnost je věnován tématům souvisejících s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území bývalého Československa. Zahrnuje odborné přednášky historiků, filmové semináře s účastí pozvaných hostů a diskusní semináře s pamětníky. Veřejné semináře jsou volně přístupné a jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem seminářů je Odbor zkoumání totalitních režimů ÚSTR.

Únor 2010

18. února 2010Vzestup a pád Rudolfa Baráka Projekce dokumentárního filmu „Vzestup a pád Rudolfa Baráka“ (2001) a diskuse s jeho režisérem Miloslavem Kučerou.

Březen 2010

4. března 2010Katyňské vraždy a české země Projekce dokumentu „Zločin jménem Katyň“ (2006) a přednáška historika Mečislava Boráka. 25. března 2010Pokusy o ozbrojené vojenské převraty na počátku padesátých let Moderovaná diskuse s hosty: skaut a politický vězeň Miroslav Kopt, historici Jan Kalous, Ivo Pejčoch a Libor Svoboda a pamětník Jiří Navrátil.

Duben 2010

29. dubna 2010Obrazy StB ve filmu Diskuse s Ondřejem Štindlem a filmovými ukázkami.

Květen 2010

13. května 2010Normalizační praktiky na vysokých školách Přednáška historika Pavla Urbáška o praxi komunistického vládnutí na vysokých školách, v návaznosti na teze knihy Johna Connellyho „Zotročená univerzita“.

Červen 2010

10. června 2010Jak vzpomínáme? Normalizace a pop-kulturní paměť Diskuse nad ukázkami ze známých filmů s komentářem historiků a odborníků na problematiku vzdělávání Jaroslava Pinkase a a Kamila Činátla. 24. června 2010Prezentace knihy Ladislava Kudrny „Odhodláni bojovat“ Nová kniha Ladislava Kudrny pojednává o neznámých či doposud opomíjených aspektech našich novodobých dějin. Podává zcela nový pohled na činnost československých letců v průběhu druhé světové války. Historik Ladislav Kudrna v rámci prezentace shrne novinky z výzkumu na poli československého zahraničního odboje.

Září 2010

9. září 2010 – Seminář Téma: Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu Hosté: Vojtěch Šimíček, Michal Bobek a Pavel Molek Moderátor: Vojtěch Ripka 23. září 2010 – Beseda Téma: O svobodě a nesvobodě v sovětském Gulagu – Semjon Vilenský Beseda s předsedou sdružení bývalých politických vězňů Vozvraščenije a dlouholetým vězněm kolymských lágrů Semjonem Vilenským, pořádá ÚSTR ve spolupráci se Slovanskou knihovnou.

Říjen 2010

7. října 2010 – Prezentace knihy Téma: Venkov pod kolektivizační knutou Moderátor: Jaroslav Rokoský Hosté: autor knihy Jiří Urban a redaktor nakladatelství Vyšehrad Filip Outrata 14. října 2010 – Seminář s pamětníky Téma: Amnestie 1960 Moderátor: Alena Šimánková Hosté: pamětníci Jiří Málek, Jiří Navrátil a historik Jaroslav Rokoský 21. října 2010 – Seminář Téma: Český exil ve Švýcarsku pro roce 1968 Moderátor: Petr Slinták Hosté: Bernard Šafařík (režisér), Jan Kutra (malíř), Doris Windlin (výtvarnice) Seminář přiblíží problematiku exilu do Švýcarska po roce 1968, kdy do této alpské země z Československa emigrovala řada českých občanů.

Listopad 2010

4. listopadu 2010 – Seminář Téma: SNB po roce 1948 Moderátor: Libor Svoboda Hosté: Ivo Pejčoch, Prokop Tomek, Jan Kalous 18. listopadu 2010 – Panelová diskuze Téma: Nejsme jako oni Moderátor: Pavel Žáček Hosté: Jefim Fištejn, Eva Štolbová,Jan Urban a Martin Mejstřík

Prosinec 2010

2. prosince 2010 – Filmový seminář Téma: Únos (1952), Filmová propaganda v 50. letech Moderátor: Petr Kopal Host: Ivan Klimeš, filmový historik, vedoucí Katedry filmových studií FF UK 16. prosince 2010 – seminář Téma: Pokus o obnovu československého vězeňství (1945-1952) Moderátor: Jaroslav Rokoský Hosté: Aleš Kýr a Ondřej Hladík, Vězeňská služba ČR – Kabinet dokumentace a historie


18. února 2010 – Filmový seminář „Vzestup a pád Rudolfa Baráka“

Pozvánka na filmový seminář „Vzestup a pád Rudolfa Baráka“ (ÚSTR, 18.2.2009)Projekce dokumentárního filmu „Vzestup a pád Rudolfa Baráka“ (2001) a diskuse s jeho režisérem Miloslavem Kučerou.

 • Moderátor: Petr Kopal

Dokument provokativním způsobem nastiňuje příběh titulního „hrdiny“, ambiciózního komunistického funkcionáře, organizátora teroristických akcí – únosů a atentátů – namířených proti nepřátelům komunistického režimu (zvláště čs. emigrantům), ministra vnitra (1953–1961), kterému se nakonec stal osudným konflikt s prezidentem Antonínem Novotným. Štáb ČT natáčel na autentických místech a Rudolfa Baráka zachytil ještě krátce před jeho smrtí.

Filmový seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


4. března 2010 – Seminář „Katyňský masakr a české země“

Pozvánka na seminář „Katyňský masakr a české země“ (ÚSTR, 4.3.2009)Letos na jaře uplyne již plných 70 let od povraždění polských válečných i civilních zajatců vězněných v sovětských koncentračních táborech. Hovoříme obvykle o katyňském masakru, i když hrůzné vraždění, provedené katy NKVD, bylo uskutečněno na několika místech – obětí bylo okolo 25 000, zejména z řad důstojníků a inteligence. Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. vystoupil s přednáškou o nepříliš známém aspektu tohoto krveprolití: o původních občanech tehdy již nacisty okupovaného Československa, kteří také byli mezi pětadvaceti tisíci obětí masového vraždění. Mečislav Borák se katyňskou problematikou zabývá již řadu let a jeho bádání přineslo mimořádné výsledky, oceněné i polským prezidentem. Přednáška byla doplněna dokumentárním filmem „Zločin jménem Katyň“ (2006, 57 minut), který získal řadu ocenění. Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


25. března 2010 – Seminář „Pokusy o ozbrojené vojenské převraty na počátku padesátých let“

Pozvánka na seminář „Pokusy o ozbrojené vojenské převraty na počátku padesátých let“ (ÚSTR, 25.3.2010)

 • Úvodní slovo: Jan Kalous, ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů ÚSTR
 • Moderátor: Jaroslav Rokoský
 • S příspěvky vystoupili:
  • Miroslav Kopt, skaut a politický vězeň 50. let: Idea převratu v řadách Třetího odboje a bezpečnostní složky státu
  • Ivo Pejčoch, Vojenský historický ústav: „Protistátní puč“ majora Prokeše
  • Libor Svoboda, ÚSTR: Méně známé pokusy o převrat (plzeňští vojáci Svoboda a Ženíšek)
  • Jiří Navrátil: Vzpomínka pamětníka

Pokusy o vojenské převraty jsou velmi důležitou a významnou součástí Třetího odboje. Naše znalosti o nich jsou stále nedostatečné: pramenů je sice dost, ale nevyrovnaných a příliš jednostranných, osobních vzpomínek účastníků je velmi málo, jistě také proto, že hlavní aktéři této činnosti byli popraveni. Seminářem jsme se snažili připomenout si tyto události, od nichž již uběhlo téměř šedesát let, a spolu s nimi i problémy, které doprovázejí a ztěžují současné bádání.

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


29. dubna 2010 – Filmový seminář „Obrazy StB ve filmu“

Pozvánka na filmový seminář „Obrazy StB ve filmu“ (ÚSTR, 29.4.2010)Komentované ukázky z před- i polistopadových filmů zobrazujících pracovníky StB jste mohli vidět na dalším z pravidelných seminářů Ústavu pro studium totalitních režimů, který se konal se ve čtvrtek 29. dubna 2010. Součástí filmového semináře byla přednáška historika Petra Cajthamla a diskuse se scenáristou nového českého filmu Pouta Ondřejem Štindlem. Právě film Pouta bývá pokládán za průlomový ve schematickém a stereotypním filmovém zobrazení „StBáků“.

 • Moderátor: Petr Kopal
 • Hosté: Ondřej Štindl a Radim Špaček

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


13. května 2010 – Přednáška „Normalizační praktiky na vysokých školách“

Pozvánka na přednášku „Normalizační praktiky na vysokých školách“ (ÚSTR, 13.5.2010)Pavel Urbášek z Univezity Palackého v Olomouci o historii českého vysokého školství v minulém režimu mnohé ví a mnohé o ní napsal: je autorem knihy „Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace“ a výrazně se podílel na obsáhlé publikaci „Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990“. Ve své čtvrteční přednášce navázal na teze amerického historika Johna Connellyho, profesora na univerzitě v Berkeley, který ve známé publikaci „Zotročená univerzita“ podrobně zpracoval příběh univerzit v několika státech bývalého sovětského bloku.

Přednáška se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


10. června 2010 – Filmový seminář „Jak vzpomínáme? Normalizace a pop-kulturní paměť“

 • Moderátor: Petr Kopal

Pozvánka na filmový seminář „Jak vzpomínáme? Normalizace a pop-kulturní paměť“ (ÚSTR, 10.6.2010)Komentáře k filmovým ukázkám proslovili historici a odborníci na problematiku vzdělávání Jaroslav Pinkas a Kamil Činátl. Z dobových normalizačních filmů byly připomenuty např. Kdo hledá zlaté dno, Atomová katedrála, polistopadovou filmovou reflexi normalizace opřeme o ukázky z filmů Díky za každé nové ráno, Báječná léta pod psa, Pupendo či z nového českého filmu Kawasakiho růže. Proběhla také diskuse s Petrem Jarchovským, scenáristou posledních dvou filmů. Na charakteristických ukázkách z dobových i současných (retrospektivních) filmů byly demonstrovány výrazné a stále „živé“ stereotypy, jakož i vzácné pokusy o jejich prolamování. Filmy zásadním způsobem formují národní nebo kulturní paměť (nejen) o normalizaci. Proto je také výstižnější hovořit o pop-kulturní paměti. Filmový seminář se zároveň dotkl základních otázek svázaných s problematikou vzpomínání a zapomínání. Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


24. června 2010 – Prezentace knihy Ladislava Kudrny „Odhodláni bojovat“

Pozvánka na pezentaci knihy Ladislava Kudrny „Odhodláni bojovat“ (ÚSTR, 24.6.2010)Nová kniha Ladislava Kudrny „Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války na pozadí válečných a politických událostí“ pojednává o neznámých či doposud opomíjených aspektech našich novodobých dějin. Podává zcela nový pohled na činnost československých letců v průběhu druhé světové války. Jejich anabáze začíná Mnichovem a končí návratem do osvobozené vlasti. „Velké“ dějiny se zde prolínají s těmi „malými“. Jak to bylo ve skutečnosti se vstupem českých letců do německých služeb, co známe o těžké krizi, která v řadách letců vypukla po vylodění ve Velké Británii? Víme o tom, že si letci osobovali právo mluvit do nejvyšší politiky zahraniční vlády v Londýně? Jak je možné, že na půdě Albionu mohli projevovat své rusofilství a kritizovat britské válečné úsilí? Jak se vojenské vedení vyrovnalo s faktem, že se našemu letectvu nedostávalo mužů? Proč se nemálo letců po skončení války obávalo návratu do vlasti? To vše a mnohé jiné obsahuje tato práce, která vznikla na základě téměř desetiletého výzkumu v domácích a zahraničních archivech. Historik Ladislav Kudrna v rámci prezentace shrnul novinky z výzkumu na poli československého zahraničního odboje. Následovala diskuse. Prezentace se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


9. září 2010 – Seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu

Pozvánka na seminář o komunistickém právu (ÚSTR, 9.9.2010)Editoři obsáhlé a zásadní publikace „Komunistické právo v Československu“ (1001 stran, rok vydání 2009) Vojtěch Šimíček, Michal Bobek a Pavel Molek přijali pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů k diskusi nad tímto tématem. Seminář se věnoval jak hodnotám komunistického práva, tak otázkám, zda problém komunistického práva spočíval v jeho aplikaci konkrétními lidmi, anebo v systému jako takovém.

 • Hosté: Vojtěch Šimíček, Michal Bobek a Pavel Molek
 • Moderátor: Vojtěch Ripka

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


Pozvánka na besedu „O svobodě a nesvobodě v sovětském Gulagu“ (ÚSTR, 23.9.2010)

23. září 2010 – Beseda O svobodě a nesvobodě v sovětském Gulagu

Beseda s předsedou sdružení bývalých politických vězňů Vozvraščenije a dlouholetým vězněm kolymských lágrů Semjonem Vilenským. Akci pořádal Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci se Slovanskou knihovnou.

Video záznam

Foto: Petr Blažek a Přemysl Fialka, ÚSTR Beseda se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Ohlasy v médiích:


Ilustrační foto: Obálka publikace Venkov pod kolektivizační knutou

7. října 2010 – Prezentace knihy Venkov pod kolektivizační knutou

Nová kniha podrobně dokumentuje osudy soukromých zemědělců v Českoslocvensku v minulém století. Na příběhu dvou rodin sleduje autor jejich pronásledování a násilnou likvidaci „kulackého“ majetku. Součástí knihy jsou i dobové dokumenty, svědectví pamětníků a sonda do exemplárního soudního procesu. Diskusi s autorem knihy Jiřím Urbanem a redaktorem nakladatelství Vyšehrad Filepem Outratou moderoval historik Jaroslav Rokoský.

Beseda se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


Pozvánka na seminář „Amnestie 1960“ (ÚSTR, 14.10.2010)

14. října 2010 – Seminář s pamětníky „Amnestie 1960“

Před padesáti lety byla v komunistickém Československu vyhlášena největší amnestie politických vězňů. Jak rozsáhlá amnestie probíhala? Na které mukly se vztahovala? Jak ji hodnotil totalitní režim? Jak amnestii prožívali političtí vězni, kteří opouštěli brány věznic?

 • Moderátor: Alena Šimánková
 • Hosté: pamětníci Jiří Málek, Jiří Navrátil a historik Jaroslav Rokoský

Video záznam

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. října 2010 od 17.00 v budově ÚSTR (Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov).


Pozvánka na filmový seminář „Čs. exil ve Švýcarsku po roce 1968“ (ÚSTR, 21.10.2010)

21. října 2010 – Filmový seminář „Čs. exil ve Švýcarsku po roce 1968“

Seminář přiblížil problematiku čs. exilu ve Švýcarsku po roce 1968, kdy do této alpské země z Československa emigrovala řada občanů. Mnohdy se jednalo o zástupce inteligence a vzdělanějších vrstev obyvatelstva. Přijetí první vlny čs. uprchlíků bylo na konci 60. let velmi pozitivní a konfrontace s cizím prostředím tak byla pro mnoho lidí poměrně snesitelná. Kulturní rozdíly mezi příchozími a domorodci však byly patrné a pro citlivější jedince těžce překonatelné. Situace čs. emigrace se začala zhoršovat od poloviny 70. let, kdy již ze strany švýcarských úřadů nebyla protežována a tamní občané ji považovali za emigraci ne politickou, ale ekonomickou. Jedním z těch, kteří do Švýcarska z ČSSR odešli, byli i režisér Bernard Šafařík a malíř Jan Kutra. Zatímco první ve Švýcarsku působil až do roku 1989, druhý se vrátil do rodné země poměrně záhy. Jan Kutra nyní žije se svojí švýcarskou manželkou Doris Windlin v západních Čechách a Bernard Šafařík žije a tvoří v obou zemích. Během semináře byly promítnuty ukázky z rozhovorů natočených ve Švýcarsku v rámci orálně-historického projektu ÚSTR a prezentovány filmy režiséra Bernarda Šafaříka, které téma švýcarské emigrace reflektují, včetně stěžejního díla: My a Matterhorn, Matterhorn a My (2008).

 • Hosté: režisér Bernard Šafařík, malíř Jan Kutra, výtvarnice Doris Windlin
 • Moderátor: redaktor Petr Slinták

Seminář se uskutečnil v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov.


Pozvánka na seminář „SNB po roce 1948“ (ÚSTR, 4.11.2010)

4. listopadu 2010 – Seminář s historiky „SNB po roce 1948“

 • Hosté: Ivo Pejčoch, Prokop Tomek, Jan Kalous
 • Moderátor: Libor Svoboda

Seminář se uskutečnil v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov.


Pozvánka na panelovou diskuzi „Nejsme jako oni“ (ÚSTR, 18.11.2010)

18. listopadu 2010 – Panelová diskuze „Nejsme jako oni“

Panelová diskuze o různých aspektech listopadu 1989 a limitech procesu vyrovnání se s minulostí.

 • Hosté:
  • Jefim Fištejn, publicista a novinář (Rádio Svobodná Evropa)
  • Eva Štolbová, spisovatelka (1989: představitelka Demokratické iniciativy)
  • Jan Urban, vysokoškolský učitel (1989/1990: představitel Občanského fóra)
  • Martin Mejstřík, odborný vychovatel, publicista (1989: představitel studentského hnutí)
 • Moderátor: Pavel Žáček

Video záznam

Diskuze se uskutečnila v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov.


Pozvánka na filmový seminář „Únos (1952), filmová propaganda v 50. letech“ (ÚSTR, 2.12.2010)

2. prosince 2010 – filmový seminář „Únos (1952), filmová propaganda v 50. letech“

 • Host: Ivan Klimeš, filmový historik, vedoucí Katedry filmových studií FF UK
 • Moderátor: Petr Kopal

Film (zejména hraný film) sloužil totalitním režimům jako nástroj propagandy. Seminář se zaměřilna filmovou propagandu v komunistickém Československu v 50. letech, zvláště pak na politické drama Únos (1952) Jána Kadára a Elmara Klose. Současný přední český filmový historik Ivan Klimeš o tomto díle napsal: „…je doslova kvintesencí služebnosti umění politickým zájmům. Únos je film natočený na politickou objednávku, a to s ambicí tomuto zadání beze zbytku vyhovět. Jako takový skýtá také historikům politické propagandy skutečně ‚lahůdkový‘ zážitek“.

Seminář se uskutečnil v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov.


Pozvánka na seminář s historiky „Pokus o obnovu československého vězeňství (1945–1952)“ (ÚSTR, 16.12.2010)

16. prosince 2010 – seminář s historiky „Pokus o obnovu československého vězeňství (1945–1952)

 • Host: Aleš Kýr a Ondřej Hladík, Vězeňská služba ČR – Kabinet dokumentace a historie
 • Moderátor: Jaroslav Rokoský

Po osvobození od německé nacistické okupace v roce 1945 usilovalo Ministerstvo spravedlnosti, řízené JUDr. Prokopem Drtinou, o obnovení justice a vězeňství v předválečné podobě a zřizování tzv. justičních statků k zaměstnávání odsouzených a posílení potravinového trhu. Uskutečňování těchto záměrů však naráželo na plnění programového prohlášení československé vlády, které bylo vytvořeno v Sovětském svazu a vstoupilo do povědomí veřejnosti jako „Košický vládní program“.

Video záznam

Seminář přiblížil transformaci československého vězeňství, které bylo s ohledem na historické události přiměno k zásadnímu odklonu od humanistických tradic.

Seminář se uskutečnil v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov.