Přednášky v roce 2008

  • Termín: Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008

Cyklus seminářů pro veřejnost je věnován tématům souvisejících s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území bývalého Československa. Zahrnuje odborné přednášky historiků (dvakrát měsíčně), filmové semináře s účastí pozvaných hostů (jednou měsíčně) a diskusní semináře s pamětníky (jednou měsíčně). Veřejné semináře jsou volně přístupné a jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem seminářů je Odbor zkoumání totalitních režimů ÚSTR.

Podzim 2008

Cyklus podzim 2008 byl věnován Komunistické straně Československa a jejímu nástupu k moci a upevňování jejího panství.

  • Termín: každý čtvrtek začátek seminářů 17.30 hod. (s výjimkou 25. listopadu 2008)
  • Místo: budova Ústavu pro studium totalitních režimů, Havelkova 2, Praha 3
  • Koordinátoři: PhDr. Petr Blažek, Mgr. Tomáš Bursík, Mgr. Petr Kopal, Mgr. Vojtěch Ripka

září 2008

25. září 2008 – Filmový seminář Téma: Zapomenuté transporty: Estonsko (režie Lukáš Přibyl) Host: Lukáš Přibyl

říjen 2008

2. říjen 2008 – Přednáška historika Téma: Třetí odboj – Skupina „Tajný svaz osvobození Evropy“ Přednášející: Martin Tichý 9. říjen 2008 – Filmový seminář Téma: Historie naruby (kontrafaktuální dokumentární filmy režiséra Miloslava Kučery) Host: režisér Miloslav Kučera 16. říjen 2008 – Přednáška historika Téma: Cesta KSČ k uchopení moci (1945-1948) Přednášející: Václav Veber 23. 10. 2008 – Diskuse s pamětníky Téma: Čech v souostroví GULAG Host: Jan Plovajko Moderátor: Vladimír Bystrov 30. říjen 2008 – Filmový seminář Téma: Stát proti víře (1991) Host: režisérka Angelika Hanauerová Moderátor: Petr Kopal

listopad 2008

6. listopad 2008 – Přednáška historika Téma: Komunistická propaganda Přednášející: Petr Kopal 13. listopad 2008 – Filmový seminář Téma: Hovory o totalitě (projekce celovečerního filmu Jen o rodinných záležitostech) Host: režisér Jiří Svoboda 20. listopad 2008 – Přednáška historika Téma: Komunistické Československo jako exil po roce 1948 Přednášející: Milan Bárta 25. listopad 2008 (úterý) – Přednáška historika Téma: Okupační stávka vysokoškoláků v listopadu 1968 Přednášející:: Jaroslav Pažout 27. listopad 2008 – Filmový seminář Téma: Uvnitř vnitra (dokumentární zpověď Kamila Pixy) Hosté: režisér Josef Císařovský a historička Ivana Koutská Moderátor: Petr Slinták

prosinec 2008

4. prosinec 2008 – Diskuse s pamětníky Téma: Prameny k historii českého undergroundu Hosté: Trevor Hagen (sociolog), Martin Machovec (literární historik), Pavel Ptáčník (ABS) Moderátor: František Stárek 11. prosinec 2008 – Filmový seminář Téma: Hovory o totalitě – projekce dokumentárního filmu „Až na dno zrady – Emanuel Moravec“ Host: historik Doc. PhDr. Jiří Pernesem, Ph.D. 18. prosinec 2008 – Přednáška historika Téma: XIV. sjezd KSČ ve Vysočanech a jeho ohlasy Přednášející: Mgr. Lukáš Cvrček


25. září 2008 – Zapomenuté transporty: Estonsko (režie Lukáš Přibyl)

Dne 25. září v 17.30 pokračovaly po prázdninové pauze v Ústavu pro studium totalitních režimů pravidelné čtvrteční akce pro veřejnost. Na programu bylo promítání historického dokumentu z cyklu Zapomenuté transporty historika a politologa Lukáše Přibyla. Návštěvníci „čtvrtků“ již měli možnost v březnu 2008 shlédnout úvodní díl čtyřdílného cyklu věnovaný válečným transportům židovského obyvatelstva do Běloruska. Lukáš Přibyl studoval politologii, judaistiku a historii na Brandeis University v USA. Publikoval práce o holokaustu a pracoval též jako kurátor výstav v Židovském muzeu v Praze. Zapomenuté transporty jsou jeho prvním filmovým projektem, se kterým upoutal již na letošním filmovém festivalu Jeden svět. Celý cyklus natáčel 7 let a za pamětníky cestoval téměř po všech světadílech. Transporty do Estonska mapují osudy skupiny žen ve věku od 19 do 25 let deportovaných z českých zemí do této vzdálené pobaltské země. Optimismus a naivita jim jako jediným z celého transportu pomohly přežít kruté putování přes řadu koncentračních táborů. Hrůzu vyhlazovacího šílenství, která kolem nich běsnila, prostě odmítaly vzít na vědomí. Vzájemně se podporovaly a nepřestávaly doufat ve svoji šťastnou životní kartu, setkání se s blízkými a opětovný návrat k normálnímu životu. Jejich výpovědi jsou ve filmu kombinovány se šokujícími archivními záběry a dokumenty. Film podává svědectví o ženském osudu ve světě „mužské války“. Autor uvedl svůj dokument osobně a po jeho shlédnutí besedoval s přítomnými. Šlo o výjimečnou příležitost setkat se s bezprostředním, autentickým člověkem, který do své práce vkládá neuvěřitelnou energii, poctivost a empatii ve vztahu k přeživším svědkům holokaustu.

2. říjen 2008 – Třetí odboj – Skupina „Tajný svaz osvobození Evropy“

Přednášející: Martin Tichý Příspěvek zaměřený na zmapování další kapitoly protikomunistického odboje, ve kterém se jeho autor mladý historik Mgr. Martin Tichý s využitím archivních svazků Státní bezpečnosti Ostrava a jiných dosud málo využitých pramenů zaměřil na činnost ilegální skupiny „Tajný svaz osvobození Evropy“ neboli TSOE. Tato skupina byla poměrně rozsáhlá (např. v porovnání se známou skupinou bratří Mašínů). Podle některých zdrojů měla více než 170 členů. Působila v rozmezí let 1948–1949 na Ostravsku, dále v oblasti Frýdku–Místku, Českého Těšína a v Karviné. Je pro ní specifické, že byla národnostně velmi pestrá. Zajímavé bylo i její sociální složení a skutečnost, že poměrně vysoký počet jejích členů byl německé národnosti. Tak rozsáhlou skupinu se pochopitelně nepodařilo dokonale zakonspirovat a dodnes je do jisté míry sporné, nakolik fungovala samostatně a svébytně a nakolik její síť prostupovala policejní infiltrace. Jisté otazníky se vznášejí i kolem vůdčí postavy organizace bývalého horníka a parašutisty Jindřicha Břicháčka.

Video záznam

9. říjen 2008 – Historie naruby

Host: režisér Miloslav Kučera Filmové semináře pro veřejnost pokračovaly dne 9. října 2008 v 17.30 projekcí dvou starších avšak netradičně pojatých dokumentů režiséra Miloslava Kučery, se kterým se příznivci „filmových čtvrtků“ měli možnost seznámit již na počátku celého projektu při uvedení série krátkých filmů z jeho tvorby z let 2006–2007 (na téma protinacistického odboje). Dokumenty z roku 2002 „Mnichov 1938“ a „Únor 1948“, zapadají svými náměty do letošních „osmičkových výročí“. Oba snímky jsou pojaty jako filmy kontrafaktuální, čili pokoušejí se ukázat historii naruby, hledají odpovědi na otázky co by se stalo, kdyby se dějiny na osudových křižovatkách před a poválečné české historie vydaly zcela jiným směrem. Po shlédnutí snímků následovala beseda s jejich autorem.

16. říjen 2008 – Cesta KSČ k uchopení moci (1945-1948)

Přednášející: doc. PhDr. Václav Veber, CSc. Přednáškové akce pro veřejnost pokračovaly dne 16. října 2008 v 17.30 přednáškou na téma zápasu o charakter Československé republiky po druhé světové válce. Přednášející doc. PhDr. Václav Veber, CSc. je známý historik, odborník na tuto problematiku a publicista. Z mnoha jeho vědeckých titulů připomínáme knihu Osudové únorové dny z počátku letošního roku. Při jejím psaní Václav Veber vychází z dokonalé znalosti pramenné základny a literatury, které podrobuje kritické reflexi. Zároveň přistupuje bez ideologických předsudků k popisu událostí a dějů v Československu v letech 1945−1948. Kriticky se vymezuje k politice prezidenta Beneše i k politice a postojům tehdejších nekomunistických stran a jejich vedoucích činitelů.

Přednáška s názvem Cesta KSČ k uchopení moci (1945–48) je příspěvkem nejen k zamyšlení se nad selháními a nepevnými postoji aktérů tehdejší politické a společenské scény, ale i nad nebezpečími, která hrozí demokracii v současné době.

23. říjen 2008 – Čechoslovák v souostroví GULAG

Host: Jan Plovajko, muž, který prošel sovětskými pracovními tábory za polárním kruhem, vybojoval řadu bitev na východní frontě a po únoru 1948 se raději vzdal úspěšné kariéry profesionálního vojáka, než aby vstoupil do KSČ. Besedu moderoval pan Vladimír Bystrov.

30. říjen 2008 – Stát proti víře (1991)

Moderátor: Petr Kopal Dokument o pronásledování katolické církve komunistickým režimem v Československu. Angelika Hanauerová (režie a scénář) se u nás jako první pokusila o filmové uchopení tohoto tématu. Dílo je unikátní také tím, že obsahuje výpovědi dnes už většinou nežijících pamětníků. Host: Angelika Hanauerová absolvovala režii hraného filmu na FAMU roku 1968. Po několika dokumentárních filmech pro Československou televizi a Krátký film Praha se od roku 1971 zaměřila na scenáristickou a literární tvorbu pro děti, především pro Slovenskou televizi Bratislava. Po podpisu Charty 77 (únor 1977) se nemohla věnovat své profesi. Vrátila se k ní až koncem roku 1989. Pro Českou televizi pak natočila řadu dokumentů z oblasti disentu (Filosof, který splnil svou úlohu: Jan Patočka, Charta 77), z prostředí římskokatolické církve (Stát proti víře, Josef kardinál Beran, Vzpoura pastýřů, Irská cesta, Pouť na konec světa), ale i drobnější, třicetiminutové filmy z cyklu Lapidárium atd. Získala festivalová uznání i Trilobita.

6. listopad 2008 – Komunistická propaganda

Přednášející: Petr Kopal Definice, formy a strukturální stereotypy propagandy. Dějiny propagandy: 1) vznik, počátky, 2) konec 19. století, 3) 20. století (2. světová válka a studená válka). Propaganda totalitních režimů (se zvláštním ohledem na využití audiovizuálních prostředků, na specifika moderní filmové a televizní propagandy).

13. listopad 2008 – Hovory o totalitě – projekce celovečerního filmu Jen o rodinných záležitostech (1990)

Host: režisér Jiří Svoboda Film Jen o rodinných záležitostech, je drama o represích v 50. letech v ČSR. Jiří Svoboda byl přijat na Divadelní režii DAMU v roce 1963, ale vzhledem ke spoluautorství dopisu kritizujícího nedostatek svobody slova posléze vyloučen. Pracoval jako řidič, později (1964–66) jako skladník OPBH. Vystudoval režii na FAMU (1966–1971) v Praze, pracoval ve scénáristickém oddělení Filmového studia Barandov. Jeho prvním dlouhometrážním hraným filmem bylo Zrcadlo pro Kristýnu (1975). Roku 1983 zfilmoval novelu V. Körnera Zánik samoty Berhof z období druhé světové války. Z roku 1985 je film z prostředí neurochirurgické kliniky Skalpel, prosím podle románu V. Stýblové. O kauze tzv. „Orlických vražd“ natočil film Sametoví vrazi (2005). V divadle Ungelt inscenoval hru Picasso s Vilmou Cibulkovou a Milanem Kňažkem v hlavních rolích.

20. listopad 2008 – Komunistické Československo jako exil po roce 1948 (přednáška historika)

Přednášející: Milan Bárta Tématem přednášky byl pobyt a činnost politických emigrantů ze Západu v komunistickém Československu po roce 1948. Jedná se především o početné skupiny uprchlíků z Řecka, Itálie, Španělska a Titovy Jugoslávie, které na našem území našly azyl, péči o ně převzalo Mezinárodní oddělení ÚV KSČ. Přednáška se soustředí na okolnosti jejich příchodu na československé území, jejich přijetí, postupnou aklimatizaci a snahu o návrat do domovských zemí. Většině však nezbylo než se adaptovat na poměry v Československu a začlenit se do společnosti, část z nich nakonec získala československé občanství.

25. listopad 2008 – Okupační stávka vysokoškoláků v listopadu 1968 (přednáška historika)

Přednášejicí: Jaroslav Pažout Studenti patřili v Československu již před rokem 1968 k významným protagonistům protirežimní opozice. Po lednu 1968 se stali důležitou součástí reformního hnutí, jejich význam ještě více stoupl po okupaci. Přednáška je věnována okupační stávce na vysokých školách v listopadu 1968, která znamenala rozhodné studentské vystoupení na obranu demokratizačního procesu v zemi. Stávka se setkala s velice příznivým ohlasem u obyvatel. Studentům se během stávky podařilo mobilizovat veřejnost na podporu ohroženého reformního procesu, navázali četné kontakty s odborovými organizacemi a zájmovými svazy. Stávka představovala nejvýznamnější politické vystoupení studentů po roce 1948.

27. listopad 2008 – Filmový seminář s dokumentárním filmem Uvnitř vnitra

Hosté: režisér Josef Císařovský, historička ÚSTR Ivana Koutská, Radek Schovánek ÚSTR Moderátor: Petr Slinták V rámci diskusního podvečera byl promítnut snímek Uvnitř vnitra (2008) režiséra Josefa Císařovského – dokumentární zpověď někdejšího významného člena bezpečnostního aparátu ČSR a pozdějšího ředitele podniku Krátký film Kamila Pixy.

4. prosinec 2008 – Prameny k historii českého undergroundu

Hosté: Martin Machovec (literární historik), Trevor Hagen (sociolog), Petr Blažek (ÚSTR), Pavel Ptáčník (ABS) a Pavel Navrátil (ABS) Moderátor: František StárekPísemný materiál k semináři „Prameny k historii českého undergroundu“, 4.12.2008

Video záznam

11. prosinec 2008 – Hovory o totalitě – projekce dokumentárního filmu „Až na dno zrady – Emanuel Moravec“

Host: historik Doc. PhDr. Jiří Pernesem, Ph.D.

18. prosinec 2008 – přednáška historika „XIV. sjezd KSČ ve Vysočanech a jeho ohlasy“

Přednášející: Mgr. Lukáš Cvrček V historii komunistického Československa byl každý sjezd vládnoucí strany „přelomový“. U absolutní většiny z nich to byl jen nabubřelý přívlastek a výsledky takových komunistických rokování byly většině obyvatelstva zcela lhostejné. Vysočanský sjezd KSČ se tomuto hodnocení absolutně vymyká. Mimořádný byl především tím, že se měl stát mezníkem československého reformního procesu, jenž vešel do dějin pod názvem Pražské jaro. V přednášce byla nastíněna politická východiska svolání sjezdu, přípravy na něj i jeho samotný průběh v pohnuté době prvních dnů okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy v roce 1968.


Jaro 2008

První cyklus odborných přednášek byl věnován tématu Formy činnosti Státní bezpečnosti První cyklus filmových seminářů byl věnován tématu Film a dějiny – totalita a propaganda

  • Termín: každý čtvrtek (s výjimkou 30. dubna a 7. května 2008), začátek seminářů 17.00 hod. (filmové semináře a diskuse s pamětníky) a od 17.30 hod. (odborné přednášky)
  • Místo: budova Ústavu pro studium totalitních režimů, Havelkova 2, Praha 3 (s výjimkou 3. dubna 2008, kdy se seminář koná v budově Polského institutu, Karlova ulice 27, Praha 1)
  • Koordinátoři: PhDr. Petr Blažek, Mgr. Tomáš Bursík, PhDr. Prokop Tomek, Mgr. Petr Kopal

březen 2008

duben 2008

květen 2008

červen 2008


Film a dějiny – totalita a propaganda – Cyklus filmových seminářů

Cyklus filmových seminářů je věnován historickým filmových dokumentům, které se věnují událostem a osobnostem z dějin totalitních režimů na území bývalého Československa. Doplněny jsou také v některých případech ukázkami z dobových propagandistických a instruktážních filmů. Součástí každého semináře je diskuse s pozvaným hostem, většinou se jedná o režiséry dokumentárních filmů nebo osobnosti, kterým je snímek věnován. Semináře jsou volně přístupné a určeny zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem tohoto cyklu je Mgr. Petr Kopal. Konají se vždy v budově Ústavu pro studium totalitních režimů od 17. hod.

Filmy i dějiny sloužily totalitním režimům jako nástroje ideologické manipulace (propagandy). Komunisté i nacisté si uvědomili, že „film je nejdůležitější umění“, tj. nevlivnější umění, masmédium. Pro historiky jsou tedy filmy často nanejvýš cenným pramenem o totalitních ideologiích. Projekt filmových seminářů je však zároveň ukotven i v současnosti. Po-literární svět, éra audiovizuálních médií, nabízí atraktivní paralelu k tradiční, na slovo a písmo fixované historii. Filmové reprezentace dějin, historiofotii, vytvářejí filmaři jako historici. Semináře jsou proto koncipovány jako společné dílo historiků a filmařů.

Dne 17. prosince 2007 se uskutečnil první díl z cyklu filmových seminářů, nazvaného Film a dějiny: totalita a propaganda. Na úvodním semináři zastupoval historiofotii režisér Miloslav Kučera, specialista na dokument s historickou tématikou. Hlavním bodem programu byla projekce čtyř krátkých (přibližně osmnáctiminutových) filmů, které M. Kučera natočil v letech 2006–2007: Konec štábního kapitána Václava Morávka, Soud, nebo ztráta soudnosti?, Vlasatci a Pochod za Johna Lennona.

Dne 7. února 2008 se uskutečnil druhý seminář. Věnován byl tématu útěků přes střežené státní hranice v období komunistického režimu. Promítnuty byly dva dokumenty režisérky Kristiny Vlachové: Hranice – Železná opona (věnováno památce Jána Langoše) a Zpráva o Králi Šumavy.

6. březen 2008 – Mnohá protektorátní selhání

Selhání (2000, r. Pavel Štingl). Dokument o Viliamu Gerikovi, radiotelegrafistovi paraskupiny ZINC, který byl britským letectvem vysazen na území protektorátu a který „selhal“… Zároveň se jedná o velmi zdařilou sondu do protektorátní každodennosti. Diskuse s režisérem Pavlem Štinglem. Kolesa dějin (1945, r. M. Cettl). Kolaborantský propagandistický střihový dokument o „spokojeném životě Čechů v německém protektorátu“. Věrni zůstaneme (1945, r. J. Weiss). Střihový dokument oslavující (zejména zahraniční) čs. odboj.

Filmový seminář Mnohá protektorátní selhání, 6. 3. 2008 - Pavel Štingl, Petr Koura a Petr KopalFilmový seminář Mnohá protektorátní selhání, 6. 3. 2008 - moderátor Petr KopalFilmový seminář Mnohá protektorátní selhání, 6. 3. 2008 - Petr KouraFilmový seminář Mnohá protektorátní selhání, 6. 3. 2008 - režisér Pavel Štingl

20. březen 2008 – Zapomenuté transporty

Zapomenuté transporty. Do Lotyšska (2008, r. Lukáš Přibyl) Dokument je věnován transportům Židů a Židovek do ghetta v lotyšské Rize a do tamějšího lágru Salaspils, o němž se mluví méně často než o jiných pracovních, koncentračních a vyhlazovacích táborech. V roce 1942 do něj bylo deportováno na tři tisíce lidí z Čech a Moravy: mužů, žen a dětí. V dokumentu vypovídají přeživší z Československa, Německa a Rakouska, kteří dnes žijí na různých kontinentech. Diskuse s režisérem Lukášem Přibylem

Filmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - moderátor Petr Kopal a režisér Lukáš PřibylFilmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - moderátor Petr Kopal a režisér Lukáš PřibylFilmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - režisér Lukáš PřibylFilmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - publikumFilmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - publikumPromítáníFilmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - promítáníFilmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - Kristina VlachováFilmový seminář Zapomenuté transporty, 20. 3. 2008 - režisér Lukáš Přibyl

30. duben 2008 – Protikomunistický odboj (Diskusní seminář)

Země bez hrdinů, země bez zločinců… (1996, r. Martin Vadas, 57 min.). Dokumentární film o odbojové činnosti skupiny bratří Ctirada a Josefa Mašínů uvede diskusi odboje proti komunistickému režimu v jeho zakladatelském období. Hosté: Milan Paumer, František Zahrádka a Martin Vadas.

Zvukový záznam

Diskusní seminář Protikomunistický odboj, 30. 4. 2008 - František Zahrádka, Milan Paumer, Martin Vadas a Prokop TomekDiskusní seminář Protikomunistický odboj, 30. 4. 2008 - Milan PaumerDiskusní seminář Protikomunistický odboj, 30. 4. 2008 - František ZahrádkaDiskusní seminář Protikomunistický odboj, 30. 4. 2008 - Martin VadasDiskusní seminář Protikomunistický odboj, 30. 4. 2008 - publikumDiskusní seminář Protikomunistický odboj, 30. 4. 2008 - publikum

7. květen 2008 – „Číhošťský zázrak“ (venkov v 50. letech)

Původní dobový propagandistický film z r. 1950 „Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení“, dále hraný film Jaromíra Polišenského o vzniku tohoto filmu z roku 2004 „In nomine patris“ Host: scenárista filmu z r. 2004 Jan Drbohlav

Zvukový záznam

Filmový seminř Číhošťský zázrak (venkov v 50. letech), 7. 5. 2008 - Mgr. Petr KopalFilmový seminř Číhošťský zázrak (venkov v 50. letech), 7. 5. 2008 - scenárista filmu Jan DrbohlavFilmový seminř Číhošťský zázrak (venkov v 50. letech), 7. 5. 2008 - scenárista filmu Jan DrbohlavFilmový seminř Číhošťský zázrak (venkov v 50. letech), 7. 5. 2008 - publikumFilmový seminř Číhošťský zázrak (venkov v 50. letech), 7. 5. 2008 - publikum

5. června 2008 – Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě

Seminář věnovaný obrazu kolektivizace venkova v čs. filmové tvorbě. Součástí je projekce dokumentárního filmu Karla Hynieho a Pavla Taussiga Návrat do neobyčejných let (2004), který se navrací k okolnostecm vzniku propagandistického snímku režiséra Vojtěcha Jasného Neobyčejná léta natočeného na začátku 50. let.

Gestor: Mgr. Petr Slinták Hosté: Karel Hynie (dramaturg ČT) a Karel Jech (historik)Filmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008Filmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008 - historik Karel JechFilmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008 - dramaturg ČT Karel HynieFilmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008 - moderátor Mgr. Petr SlintákFilmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008 - publikumFilmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008Filmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008Filmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008Filmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008Filmový seminář Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě, 5. 6. 2008


Formy činnosti Státní bezpečnosti – Cyklus odborných přednášek

Cyklus odborných přednášek je věnován seznámení se základními rysy fungování Státní bezpečnosti. Jednotlivé přednášky mají za cíl představit celou škálu forem činnosti StB, od těch nejnenápadnějších až po metody zařazované běžně do oblasti terorismu. Přednášky budou doplněny projekcí dokumentů a fotografií z Archivu bezpečnostních složek.

Přednášky jsou volně přístupné a jsou určeny zájemcům z řad široké veřejnosti. Odbornými garanty tohoto cyklu jsou Mgr. Tomáš Bursík a PhDr. Prokop Tomek. Přednášky jsou součástí cyklu akcí probíhajících v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Havelkova 2, Praha 3. Začátky přednášek jsou od 17.30, pokud není uvedeno jinak.

Na tento cyklus budou navazovat od podzimu 2008 přednášky, které zprostředkují systematický přehled o struktuře součástí Státní bezpečnosti, organizačních změnách.

Struktura Státní bezpečnosti a její vývoj – 13. březen 2008

Přednášející: PhDr. Prokop Tomek Základní rysy Státní bezpečnosti, jednotlivé funkce, linie a úrovně. Základní organizační mezníky ve vývoji StB 1948-1989.

Přednáška Struktura Státní bezpečnosti a její vývoj, 13. 3. 2008 - přednášející PhDr. Prokop TomekPřednáška Struktura Státní bezpečnosti a její vývoj, 13. 3. 2008 - osnova přednášky Struktura Státní bezpečnosti a její vývoj

Represivní metody Státní bezpečnosti – 27. březen 2008

Přednášející: Mgr. Tomáš Bursík Represe byla jednou ze tří funkcí Státní bezpečnosti. Byla realizována zpravidla vyšetřovacími součástmi StB. S vyšetřovateli StB se setkávali nejčastěji občané, o něž projevila StB zájem.

Zvukový záznam přednášky

Přednáška Represivní metody Státní bezpečnosti, 27.3. 2008 - promítání dokumentuPřednáška Represivní metody Státní bezpečnosti, 27.3. 2008 - promítání dokumentuPřednáška Represivní metody Státní bezpečnosti, 27.3. 2008 - promítání dokumentuPřednáška Represivní metody Státní bezpečnosti, 27.3. 2008 - promítání dokumentuPřednáška Represivní metody Státní bezpečnosti, 27.3. 2008 - přednášející Mgr. Tomáš BursíkPřednáška Represivní metody Státní bezpečnosti, 27.3. 2008 - přednášející Mgr. Tomáš BursíkPřednáška Represivní metody Státní bezpečnosti, 27.3. 2008 - přednášející Mgr. Tomáš Bursík

Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze – 3. duben 2008 (diskusní seminář)

Přednáší: P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, autor loňského bestselleru Księża wobec bezpieki (Kněží a StB), a historik Marek Lasota, ředitel pobočky Ústavu národní paměti v Krakově a autor monografie Donos na Wojtyłę (Udání na Wojtyłu), která pojednává o agentech v okolí pozdějšího papeže Jana Pavla II.

Diskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - ředitel krakovské pobočky Ústavu národní paměti dr. Marek Lakota a P. Tadeusz Isakowicz-ZaleskiDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - ředitel krakovské pobočky Ústavu národní paměti dr. Marek Lasota a P. Tadeusz Isakowicz-ZaleskDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - moderátor Rudolf VévodaDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - ředitel Ústavu PhDr. Pavel Žáček PhD.Diskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - dr. Marek LasotaDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - P. Tadeusz Isakowicz-ZaleskiDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - publikumDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - publikumDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - publikumDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - publikumDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - publikumDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - diskuseDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - Maciej SzymanowskiDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - Miroslaw JasińskiDiskusní seminář Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze, 3. 4. 2008 - Jan Stříbrný

Agenturní síť Státní bezpečnosti – 10. duben 2008

Přednášející: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Klíčovým nástrojem Státní bezpečnosti byl systém tajných spolupracovníků, kteří informovali a případně ovlivňovaly oblasti společnosti o něž měla StB zájem.

Zvukový záznam přednášky

Přednáška Agenturní síť Státní bezpečnosti, 10. 4. 2008 - PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.Přednáška Agenturní síť Státní bezpečnosti, 10. 4. 2008 - publikumPřednáška Agenturní síť Státní bezpečnosti, 10. 4. 2008 - Petr Koura a Martin VadasPřednáška Agenturní síť Státní bezpečnosti, 10. 4. 2008 - směrnicePřednáška Agenturní síť Státní bezpečnosti, 10. 4. 2008 - směrnice

20. výročí smrti Pavla Wonky – 17. duben 2008 (diskusní seminář )

Moderátor: Tomáš Bursík Hosté: Jiří Wonka a Ing. Petr Hauptmann

Zvukový záznam

Diskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - moderátor Tomáš BursíkDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Jiří WonkaDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Jiří WonkaDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Petr HauptmannDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - promítání videojournalu - pohřeb Pavla WonkaDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - promítání fotografií Přemysla Fialky ze soudu s Pavlem WonkouDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - promítání fotografií Přemysla Fialky z pohřbu Pavla WonkyDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Přemysl FialkaDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Jiří Wonka, Petr Hauptmann a Tomáš BursíkDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Jiří Wonka a Petr HauptmannDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - diskuse s Jiřím Wonkou a Petrem HauptmannemDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - životopis Pavla WonkyDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Prokop TomekDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Jiří GruntorádDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Jan WünschDiskusní seminář 20. výročí smrti Pavla Wonky, 17. 4. 2008 - Martin Vadas

24. duben 2008 – Operativní technika Státní bezpečnosti

Přednášející: Radek Schovánek Jednou z operativních metod získávání informací bylo využívání technických prostředků. Jejich škála byla široká: odposlech telefonů, bytů, tajné fotografování a filmování, cenzura korespondence.

Zvukový záznam

Přednáška Operativní technika Státní bezpečnosti, 24. 4. 2008 - přednášející Radek SchovánekPřednáška Operativní technika Státní bezpečnosti, 24. 4. 2008 - přednášející Radek SchovánekPřednáška Operativní technika Státní bezpečnosti, 24. 4. 2008 - Martin VadasPřednáška Operativní technika Státní bezpečnosti, 24. 4. 2008 - Radek SchovánekPřednáška Operativní technika Státní bezpečnosti, 24. 4. 2008 - posluchači

15. květen 2008 – Intelektuálové a Pražské jaro 1968 (Diskusní seminář)

moderátor: PhDr. Petr Blažek host: Ing. Rudolf Battěk (sociolog, politik, spoluzakladatel KAN a HOS)Diskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Rudolf BattěkDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - filosof, sociolog a publicista Jaroslav KohoutDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Rudolf Battěk a Petr BlažekDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Rudolf Battěk a Petr BlažekDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Rudolf Battěk a Petr BlažekDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - publikumDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - publikumDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - publikumDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Petr Koura, Rudolf Battěk a dokumentaristka Kristina VlachováDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Petr Koura, Olga Bezděková a Rudolf BattěkDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Petr Koura, Olga Bezděková a Rudolf BattěkDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Petr Koura, Olga Bezděková, Rudolf Battěk a Kristina VlachováDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Jaroslav Kohout a Rudolf BattěkDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Jaroslav Kohout, Rudolf Battěk a Tomáš BursíkDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Rudolf Battěk podepisuje svou knihu Jako Červený KarkulákDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Rudolf Battěk podepisuje svou knihu Jako Červený KarkulákDiskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968, 15. 5. 2008 - Petr Blažek a Rudolf Battěk - poděkování a rozloučení

22. květen 2008 – Teroristické metody Státní bezpečnosti

Přednášející: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. K nejzávažnějším protizákonným metodám činnosti Státní bezpečnosti patřily fyzické útoky a únosy. StB je využívala nejen na území vlastního státu, ale sahala k nim i v zahraničí.Přednáška Teroristické metody Státní bezpečnosti, 22. 5. 2008 - PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.Přednáška Teroristické metody Státní bezpečnosti, 22. 5. 2008 - publikumPřednáška Teroristické metody Státní bezpečnosti, 22. 5. 2008 - publikumPřednáška Teroristické metody Státní bezpečnosti, 22. 5. 2008 - PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Video záznam

29. květen 2008 – Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti

Přednášející: PhDr. Petr Blažek Mezi metody, jimiž dokumentovala Státní bezpečnost protirežimní jednání občanů, patřilo skryté sledování. StB takto zjišťovala nejen kontakty osob, o něž se zajímala, ale pořizovala i jejich důkladnou fotodokumentaci.Přednáška Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti, 29. 5. 2008 - PhDr. Petr BlažekPřednáška Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti, 29. 5. 2008 - PhDr. Petr BlažekPřednáška Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti, 29. 5. 2008 - fotodokumentacePřednáška Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti, 29. 5. 2008 - fotodokumentacePřednáška Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti, 29. 5. 2008 - fotodokumentacePřednáška Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti, 29. 5. 2008 - publikum

12. červen 2008 – Preventivní metody Státní bezpečnosti

Přednášející: PhDr. Prokop Tomek Jednou ze základních funkcí Státní bezpečnosti byla prevence. Ve skutečnosti se jednalo zejména od sedmdesátých let o různé formy mimosoudního postihu občanů.Přednáška Preventivní metody Státní bezpečnosti, 12. 6. 2088 - PhDr. Prokop TomekPřednáška Preventivní metody Státní bezpečnosti, 12. 6. 2088 - PhDr. Prokop TomekPřednáška Preventivní metody Státní bezpečnosti, 12. 6. 2088Přednáška Preventivní metody Státní bezpečnosti, 12. 6. 2088Přednáška Preventivní metody Státní bezpečnosti, 12. 6. 2088

19. červen 2008 – Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami) – Diskusní setkání

Moderuje: PhDr. Prokop Tomek Hosté: František Doskočil, Miroslav Janda a František Vojtásek

Diskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008 - František Doskočil, Prokop Tomek a František VojtásekDiskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008 - moderátor Prokop TomekDiskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008 - František VojtášekDiskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008 - František VojtášekDiskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008Diskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008 - jeden ze zabavených předmětů u Františka Doskočila v roce 1990Diskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008 - fotodokumentaceDiskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008 - dokument z vyšetřování Františka VojtáskaDiskusní seminář Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami), 19. 6. 2008

26. červen 2008 – Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti

Přednášející: Mgr. Patrik Benda Základ úspěchu Státní bezpečnosti spočíval v evidenci, dokonalém přehledu o občanech ale i o svých aktivitách proti nim. K tomuto účelu sloužily evidenční odbory a oddělení StB, které v osmdesátých letech zahájily rozsáhlé digitální zpracování svých evidencí.Přednáška Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti, 26. 6. 2008 - Mgr. Patrik BendaPřednáška Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti, 26. 6. 2008 - Mgr. Patrik BendaPřednáška Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti, 26. 6. 2008Přednáška Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti, 26. 6. 2008 - Mgr. Patrik BendaPřednáška Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti, 26. 6. 2008 - prezentacePřednáška Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti, 26. 6. 2008 - publikum