90 let (ne)svobody v Domě Radost proběhne spolu s ÚSTR


(28. 2. 2024) – Dočasným útočištěm Ústavu pro studium totalitních režimů se před pár lety stal Dům Radost. Dominanta pražského Žižkova byla postavena v roce 1934, takže letos slaví devadesát let své existence. „Během devadesáti let byla budova Domu RADOST svědkem řady historických změn – od první republiky přes převrat v roce 1948, okupaci v roce 1968 až po sametovou revoluci. Její příběh chceme představit v kontextu dějin i veřejnosti,“ říká ředitel Domu Radost Tomáš Kašpar.

Ve spolupráci také s Ústavem pro studium totalitních režimů je v „Radosti“ nachystán bohatý program, přibližující 90 let (ne)svobody. Od března do konce června v jejích prostorách proběhnou interaktivní výstavy, diskuze s pamětníky, promítání dobových filmů, ale i zpřístupnění některých částí budovy, například protiraketového krytu. Program je určen široké i odborné veřejnosti, současně cílí na studenty. Dokončovací práce, jak dosvědčují fotografie, v těchto dnech finišují.

Součástí bude také prezentace pěti panelových výstav, které připravili historikové Ústavu pro studium totalitních režimů. Atmosféru doby tak přiblíží například komiksová výstava Fotbal v undergroundu, jež návštěvníky seznámí s okolnostmi a důvody pořádání fotbalových zápasů v undergroundu, včetně unikátních fotografií a souvisejících dokumentů. Na pád komunistické diktatury pohledem studentů se zaměří Studentská revoluce 1989 a známé či méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů představí 26 panelů projektu Václav Havel a politika svědomí. Další pozoruhodná panelová série s názvem Ještě jsme ve válce obsahuje také aspekt umělecký, neboť se na ní podílelo třináct předních českých a slovenských výtvarníků, kteří zpracovali události soudobých československých dějin formou komiksu. Pátý výstavní projekt Za vaši a naši svobodu přináší svědectví o protestech proti okupaci Československa v roce 1968 ve státech komunistického bloku a vznikl ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu a Delegací Evropské unie v USA. Výstava byla vytvořena z dokumentů, fotografií a na základě autentických svědectví pamětníků, které pořídili v letech 2008 až 2018 například Adam Hradilek, Petr Blažek a další badatelé Ústavu pro studium totalitních režimů.

K zapojení Ústavu pro studium totalitních režimů do akce Domu Radost ředitel Ladislav Kudrna poznamenal: „Naším úkolem je připomínat pravdu. Je třeba jasně a srozumitelně říkat, co znamenalo žít v době nesvobody, v režimu založeném na potlačování lidských práv, je třeba vyvracet romantizující představy o systému, v němž byla mlčící většina údajně spokojena, sociálně saturována a něco jako svobodné volby či možnost cestování ji ve skutečnost vlastně nezajímalo.“

V rámci dopoledního programu pro školy je připraven takřka čtyřhodinový program, který je určen studentům posledních ročníků ZŠ a středoškolákům. Program začíná prohlídkou výstav, současně bude zpřístupněn unikátní protiraketový kryt, odborářské archivy a dobové interiéry. Navazující program pokračuje v kině Přítomnost, kde studenti vyslechnou seminář bývalého disidenta a politického vězně Františka „Čuňase“ Stárka, zhlédnou krátké tematické filmy Z dopisů psaných přes Železnou oponu, Chceme dýchat nebo Z deníku Ivany A, poté následuje debata se studenty.

Akce se konají od 6. března do 26. června 2024 pravidelně vždy ve středu s výjimkou státních svátků. Vstup na všechny akce je zdarma, nutná je však rezervace. Kompletní program akce najdete zde: https://www.dumradost.cz/90.


Připravila PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto ÚSTR / Martin Vacek