75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

(14. 12. 2023) – Ve čtvrtek 7. prosince se v prostorách bratislavského Zastoupení Evropské komise uskutečnila mezinárodní vědecká konference věnovaná 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Českou republiku zde zastoupil právní historik Kamil Nedvědický a badatel Petr PlacákÚstavu pro studium totalitních režimů. V rámci celodenního fóra pak dále zazněly příspěvky historiků a odborníků z Německa, Polska, Rakouska, Slovenska.

Mezinárodní konferenci zahájili Peter Jašek v zastoupení Jerguše Sivoše, předsedy Správní rady slovenského Ústavu paměti národa, Vladimír Šucha, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku a Jana Kotová z Mise 89. Příspěvek s lidskoprávní tematikou přednesl také Pascal Deunff, velvyslanec Francouzské republiky na Slovensku. V prvním bloku pak vystoupili například Dieter Bacher z Institutu Ludwiga Boltzmanna nebo Cecylia Kuta z polského Ústavu národní paměti.

Na lidská práva konkrétně v Československu se pak zaměřil Martin Mocek či Peter Jašek ze slovenského Ústavu pamäti národa, v neposlední řadě však také badatel Petr Placák a právní historik Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů. „Téma lidských práv vnímám jako zásadní pro demokratický systém vlády. Pro mne osobně z pozice právního historika se u Všeobecné deklarace lidských práv jedná o jeden z klíčových dokumentů z hlediska popisu totalitních režimů druhé poloviny 20. století. I v dnešní době se vyskytují tvrzení o nemožnosti vnímat minulost dnešníma očima. Právě pohledem i v tom čase závazných lidskoprávních úprav se ukazuje pravá podstata totalitního komunistického režimu a jeho fungování. “ sdělil Kamil Nedvědický. Podle právního historika je pak zajímavé i samo pojetí koncepce lidských práv, mapování teoretických rozprav, kontroverzí či zdůvodnění práv a otázka práv kolektivních.

Součástí setkání historiků bylo i vyhodnocení soutěže Naše nedávná historie na téma Všeobecná deklarace lidských práv pro 21. století organizovaná pro žáky základních a studenty středních škol na Slovensku. Bratislavskou konferenci uspořádal Ústav pamäti národa a občanské sdružení Misia 89 za podpory Velvyslanectví Francouzské republiky na Slovensku a Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto archiv ÚPN