Rada Ústavu

Jednání

Archiv jednání: » 2007 (2) » 2008 (14) » 2009 (10) » 2010 (16) » 2011 (10) » 2012 (10) » 2013 (14)

Změna čl. 5 odst. 14 Jednacího řádu ÚSTR

Rada Ústavu schválila dne 16. 4. 2014 na svém 6. jednání změnu čl. 5 odst. 14 Jednacího řádu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Nové znění čl. 5 odst. 14:

Zápis vyhotovuje pověřený zaměstnanec Ústavu, který se účastnil zasedání Rady, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po jednání Rady a zašle jej k vyjádření všem členům Rady. Po schválení zápisu Radou je zápis umístěn na webové stránky Ústavu. Zápis je trvale uložen ve spisovně Ústavu. Jednání Rady Ústavu se nahrávají. Po každém jednání Rady zveřejní pověřený pracovník Ústavu zvukový záznam z jednání na webových stránkách Ústavu, a to bez jakýchkoliv úprav či zásahů do autenticity záznamu. Zvukové záznamy z jednání Rady jsou uloženy v ABS.

Původní znění čl. 5 odst. 14:

Zápis vyhotovuje pověřený zaměstnanec Ústavu, který se účastnil zasedání Rady, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po jednání Rady a zašle jej k vyjádření všem členům Rady. Zároveň je zápis umístěn na webové stránky Ústavu s tím, že zápis nebyl Radou schválen. Po jeho schválení nejpozději na dalším jednání Rady Ústavu bude zápis na webových stránkách vyměněn. Zápis je trvale uložen ve spisovně Ústavu. Jednání Rady Ústavu se nahrávají. Po každém jednání Rady zveřejní pověřený pracovník Ústavu zvukový záznam z jednání na webových stránkách Ústavu, a to bez jakýchkoliv úprav či zásahů do autenticity záznamu. Zvukové záznamy z jednání Rady jsou uloženy v ABS.

2014

12. jednání Rady ÚSTR
 • Datum: 24. září 2014, od 15.00
 • Místo konání: Siwiecova 2, Praha 3
Návrh programu
 1. Schválení programu
 2. Verifikace zápisu z 11. jednání
 3. Kontrola úkolů
 4. Informace o činnosti
 5. Výročí 17. listopadu
 6. Jednací řád Rady Ústavu
 7. Vědecká rada ÚSTR
 8. Směrnice o projektovém řízení
 9. Různé
11. jednání Rady ÚSTR (26. srpna 2014)

10. jednání Rady ÚSTR (28. července 2014)
9. jednání Rady ÚSTR (Kanice, 3. července 2014)

8. jednání Rady ÚSTR (29. května 2014)

7. jednání Rady ÚSTR (22.dubna 2014)
6. jednání Rady ÚSTR (16. dubna 2014)

5. jednání Rady ÚSTR (9. dubna 2014)
4. jednání Rady ÚSTR (20. březen 2014)

Upozornění: Dne 3. 7. 2014 byly na základě podnětu zjištěny chyby v zápise ze 4. jednání Rady Ústavu. V zápise z neveřejné části jednání je na úvodní straně chybně uvedeno datum konání zasedání, jednání se konalo 20. 3. 2014. V zápise z veřejné části jednání došlo k záměně hlasujících u bodu 4 – Výroční zpráva ÚSTR a ABS. Správně má být: „N. Kavalírová se zdržela, Z. Bárta hlasoval pro“. Výsledný poměr hlasů zůstal nezměněn.
Za vzniklé chyby se omlouváme, neměly však žádný vliv na platnost výsledků jednání Rady.

3. jednání Rady ÚSTR (12. únor 2014)

2. jednání Rady ÚSTR (22. leden 2014)

1. jednání Rady ÚSTR (3. leden 2014)


Členové Rady

Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky (dále jen Senát). Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Senátu Poslanecká sněmovna, prezident republiky a občanská sdružení nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanská sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu nebo odboje či odporu proti komunismu nebo bývalé politické vězně.

Z navržených kandidátů zvolí Senát dva členy Rady z kandidátů navržených Poslaneckou sněmovnou, jednoho člena Rady z kandidátů navržených prezidentem republiky a čtyři členy Rady z kandidátů navržených občanskými sdruženími.

Členové Rady jsou voleni na funkční období 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Působnost Rady Ústavu upravuje ust. § 9 zákona č. 181/2007 Sb.

Chronologie

 • Dne 18. června 2014 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA.
 • Dne 19. března 2014 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Bárta.
 • Na 12. jednání Rady Ústavu dne 29. října 2013, v souvislosti se skončením mandátu dosavadní předsedkyně Rady Petrušky Šustrové, byla zvolena předsedkyní Rady Ústavu PhDr. Emilie Benešová.
 • Dne 21. března 2013 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
 • Na prvním jednání Rady Ústavu dne 3. ledna 2013 byla zvolena za předsedkyni Rady Ústavu Petruška Šustrová a za místopředsedu Rady Ústavu Mgr. Lukáš Jelínek.
 • Dne 5. prosince 2012 byli Senátem Parlamentu České republiky řádně zvoleni čtyři členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů:
 • Dne 2. května 2012 byl prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vzhledem k neslučitelnosti těchto funkcí se následně vzdal členství v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů.
 • Dne 30. října 2008 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen sedmý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Petruška Šustrová.
 • Dne 20. března 2008 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen šestý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Zahradníček.
 • Rada Ústavu na svém jednání dne 14. února 2008 zvolila do funkce místopředsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Patrika Bendu.
 • Dne 6. února 2008 po krátké prudké nemoci zemřel místopředseda Rady Ústavu Ing. Ivan Dejmal.
 • Na prvním jednání Rady Ústavu dne 13. prosince 2007 byla zvolena za předsedkyni Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírovou a za místopředsedu Rady Ústavu Ing. Ivan Dejmal.
 • Dne 5. prosince 2007 bylo Senátem Parlamentu České republiky řádně zvoleno šest členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů: