Zveřejnění seznamu kádrových příslušníků kontrarozvědky SNB

Praha 3. února 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů zveřejňuje přehled organizace centrální složky Státní bezpečnosti – Hlavní správy kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (II. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. Kromě štábních útvarů byl tento útvar složen ze dvanácti operativních odborů, řídících veškerou agenturně-operativní práci. V úplnosti je zveřejněno personální složení odborů boje s „vnitřním nepřítelem“ (IX. až XII. Odbor). U většiny příslušníků jsou přiloženy i osobní evidenční karty (bez osobních citlivých údajů), z nichž je možné zjistit, jak dlouho a u kterého útvaru příslušníci politické policie působili. Následně budou prezentovány i odbory boje proti „vnějšímu nepříteli“ (I. – IV. odbor) a odbory tzv. ochrany ekonomiky (V. – VII. odbor).