Zveřejnění personální karty příslušníka SNB Jaroslava Rosického

Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje personální kartu příslušníka SNB Jaroslava Rosického, který je podepsán pod záznamem o návštěvě Milana Kundery na policejní stanici v Praze 6, dne 14. 3. 1950. Z této karty vyplývá, že příslušník SNB začal pracovat na oddělení Praha 6 v prosinci roku 1949, tedy tři měsíce před tím, než sepsal protokol o informacích získaných od Milana Kundery. Byl služebně zařazen do oddělení pátrání, což funkčně odpovídá skutečnosti, že po Miroslavu Dvořáčkovi, jehož plánovaná návštěva na vysokoškolských kolejích byla policii oznámena, bylo vyhlášeno celostátní pátrání. A přijímání informací o osobách v pátrání bylo tedy plně v kompetenci Jaroslava Rosického.