Zveřejnění materiálů o době nacistické okupace z fondů ABS

Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek dnes na tiskové konferenci představily meteriály z fondů ABS týkající se masakrů na civilním obyvatelstvu na konci II. světové války. Zároveň s dokumenty, včetně seznamů zastřelených obyvatel Prahy, je k dispozici také fotodokumentace. V druhé části tiskové konference byla představena struktura SS jednotek v protektorátu Čechy a Morava a zveřejněn „Seznam příslušníků gestapa v Čechách a na Moravě“.