Zveme na besedu s historičkou Stanislavou Vodičkovou a biskupem Václavem Malým

Koná se v pondělí 4. listopadu v 18.30 ve velkém sále Chvalského zámku. O hodinu dřív začíná mše v kostele sv. Ludmily v Horních Počernicích; obojí je součástí akce František Štverák a Horní Počernice. Paměti patera Františka Štveráka, vězněného nacisty i komunisty, zachytila Stanislava Vodičková v knize I zvíře mělo více útrpnosti než člověk, která bude na akci uvedena.