ZPRÁVA: ÚSTR se distancuje od výroků Petra Zídka

Ústav pro studium totalitních režimů se distancuje od výroků svého zaměstnance Mgr. Petra Zídka, Ph.D. na adresu členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.  Petr Zídek dne 17. března 2023 v televizním pořadu Události, komentáře na programu ČT24 pronesl urážlivé výroky na adresu členů Rady ÚSTR. Citujeme: „Určitě si myslím, že velký problém je to, jakým způsobem je ten ústav řízen, to znamená, jakým způsobem je volena sedmičlenná rada, kde jsou to (…) často trafiky pro vysloužilé politiky, kteří tomu nerozumí. Tam by měli být lídři oboru, přední historici, pokud možno třeba i ze zahraničí. Někdo, kdo tomu rozumí, kdo je kompetentní. Tohle je sedm zcela nekompetentních lidí, kteří jsou zvoleni nějakou většinou v Senátu a samozřejmě ta většina Senátu, která je zvolila, je může třeba ovlivňovat v jejich rozhodnutích.“

Současná Rada Ústavu pro studium totalitních režimů je složena z předních historiků, archivářů, zkušených pedagogických pracovníků, zakladatelů ÚSTR, včetně signatářů Charty 77, kteří prokázali svoji osobní statečnost v boji s komunistickým normalizačním režimem.

Zpracovalo TISKOVÉ ODDĚLENÍ