ZPRÁVA: Stanovisko k nepravdivému obsahu v petici historiků

K obviněním v takzvaném „Prohlášení českých historiků a historiček k dění v Ústavu pro studium totalitních režimů“ ze dne 27. 3. 2023, citujeme: „Míra destabilizace, nezodpovědného hospodaření s veřejnými prostředky a autoritářského ovládnutí instituce však již významnou měrou ohrožuje práci, která svojí důležitostí přesahuje samotný ÚSTR, což platí především o celospolečensky zásadní modernizaci dějepisného vzdělávání“, sdělujeme, že se jedná o nepodložený útok nejenom na Ústav pro studium totalitních režimů, Radu ÚSTR, ale i na Senát PČR, který schvaluje Výroční zprávy ÚSTR, potažmo na příslušné státní orgány, kontrolující jeho hospodaření. Jde o nezodpovědné výroky, které by bylo možno vyhodnotit i jako porušení právních předpisů. Současné vedení Ústavu pro studium totalitních režimů by si nikdy nedovolilo hodnotit bez znalosti interních procesů a dokumentace hospodaření jiné instituce.

K uvedenému výběrovému řízení na ředitele/ředitelku Archivu bezpečnostních složek (ABS) sdělujeme, že se nejedná o rozhodnutí vedení ÚSTR, ale o zákonnou povinnost, vyplývající z novely zákona o státní službě, účinné ode dne 1. 1. 2023. Výběrové řízení na ředitele ABS neorganizuje Rada ÚSTR, ale Ústav pro studium totalitních režimů. Na základě doporučení Komise, sestavené podle zákonných kritérií, jmenuje nového ředitele ABS následně ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů po projednání v Radě ÚSTR, což si může ověřit každý nahlédnutím do zákona č. 181/2007 Sb.

Pokud se týká obvinění z tzv. personálního rozvratu, vedení Ústavu pro studium totalitních režimů zdůrazňuje, že v rámci reorganizace k 1. 10. 2022 bylo propuštěno 6 (slovy šest) osob a k dnešnímu dni byli ředitelem ÚSTR odvoláni 4 (slovy čtyři) vedoucí pracovníci. A zároveň konstatuje, že všechna systemizovaná místa jsou plně obsazena, respektive dobíhají výběrová řízení. O personálním rozvratu nemůže být ani řeč. Zároveň uvádíme, že za předchozího vedení bylo v první fází v roce 2013 odvoláno a propuštěno celkem 30 osob a na přelomu let 2014 a 2015 při další vlně došlo k hromadném propuštění 23 osob, z nichž 8 bylo převedeno do Archivu bezpečnostních složek. Postupně pak docházelo k dalšímu propouštění zaměstnanců. V letech 2013 až 2021 tak došlo k obrovské fluktuaci plných 103 zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů.

Zpracovalo TISKOVÉ ODDĚLENÍ