PAMĚŤ A DĚJINY: Historická revue má novou redakční radu

Časopis Ústavu pro studium totalitních režimů Paměť a dějiny vstupuje již do šestnáctého roku existence. Čtvrtletník, který se popularizačním způsobem zaměřuje na dějiny totalitních režimů ve 20. století nejen na území Československa, vyšel od roku 2007 již jednašedesátkrát. Za tu dobu jej vedlo celkem pět šéfredaktorů, nebo vedoucích redakce – Petr Koura, Jan Hanzlík, Patrik Virkner, Adam Šůra a Petr Zídek. Nedílnou součástí časopisu je po celou dobu jeho existence i redakční rada, která byla a je vždy složena z respektovaných odborníků především z oblasti historie. Také ta se v průběhu let častokrát měnila a vždy tato změna přispěla ještě k větší atraktivnosti, a především odbornosti samotného periodika.

Do roku 2023 vstupuje časopis Paměť a dějiny s cílem tuto pozici ještě posílit, a proto přibližně po dvou letech doznává redakční rada revue personální obměny. Dne 10. března 2023 jmenoval doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, do redakční rady revue Paměť a dějiny: RNDr. Davida Hánu, Ph.D., doc. PhDr. Petra Hlaváčka, Ph.D., PhDr. Stanislava Kokošku, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D., DSc, Mgr. Petra Placáka, doc. PhDr. Jaroslava Rokoského, Ph.D., PhDr. Jana Synka, PhDr. Jakuba Šloufa, Ph.D., PhDr. Martina Valentu, Ph.D., Miroslava Vodrážku, PhDr. Blanku Zubákovou, Ph.D., JUDr. et Mgr. Evu Janečkovou a PhDr. Milana Bártu, Ph.D., který v předchozí radě zastával funkci předsedy. Tím byl v nové redakční radě naopak jmenován renomovaný historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

„Děkuji dosavadní redakční radě revue Paměť a dějiny za jejich úsilí a vykonanou práci, přeji všem hodně úspěchů v další činnosti a těším se na případnou spolupráci v jiné pozici,“ uvedl při této příležitosti ředitel Ladislav Kudrna. V případě jmenované nové redakční rady řekl, že se jedná o uznávané odborníky zevnitř i zvenku Ústavu pro studium totalitních režimů, a stejně tak nejenom o historiky, ale i odborníky z jiných vědeckých disciplín. Těší se tak na spolupráci s ní a přeje jí mnoho dobrých nápadů a úspěchů v nastávajícím období.


Připravil MARTIN VACEK