ZPRÁVA: Rada ÚSTR v novém složení poprvé jednala

V úterý 20. prosince 2022 zasedala Rada Ústavu pro studium totalitních režimů poprvé s nedávno zvolenými novými členy. Na zasedání, které probíhalo v přátelské a pozitivní atmosféře, také zvolila nového místopředsedu Rady, byla informována o aktuálních jednáních okolo nového sídla Ústavu, probírala rozpočet a finanční situaci, včetně rozpočtu na rok 2023.

Nedávno byli Senátem České republiky zvoleni do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů tři noví členové Rady ÚSTR – bývalá diplomatka a studentská vůdkyně z roku 1989 Monika MacDonagh Pajerová, historik Jiří Mihola a někdejší místopředseda horní komory za ODS Jiří Liška, který mandát obhájil. První dva jmenovaní si v doprovodu ředitele docenta Ladislava Kudrny prohlédli prozatímní prostory instituce v budově Radost v Praze 3 a navštívili jednotlivé zde působící oddělení. Detailně se poté seznámili s aktuální situací kolem bývalého sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici.
Rada ÚSTR je od prosince 2022 v tomto složení (nahoře zleva): Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D. / Doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D. / MVDr. Jiří Liška / PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D. / PhDr. Monika Pajerová / Mgr. František Bublan / Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

To se také stalo jedním z řady bodů vlastního jednání Rady ÚSTR. Dalším bodem jednání byly například i obdržené platební výměry od finančního úřadu za nesrovnalosti různého rázu zděděné novým vedením po svých předchůdcích. Zvláštním bodem schůze Rady ÚSTR bylo pak projednání rozpočtu a celkové aktuální finanční situace instituce s předpokládaným výhledem do roku 2023. Ředitel Ladislav Kudrna a členové vedení ÚSTR členy rady rovněž informovali o činnosti ústavu za poslední období roku 2022, včetně proběhlých zásadních akcí a nastavení efektivnějších pravidel fungování. Ve volbě místopředsedy Rady ÚSTR byla navržena a na základě jednomyslného hlasování zvolena PhDr. Monika MacDonagh Pajerová. Ředitel Kudrna poděkoval Radě za efektivní spolupráci a Rada naopak poděkovala novému vedení ÚSTR za dosavadní činnost a výsledky dosažené v rekordně krátké době. Další schůze Rady Ústavu pro studium totalitních režimů proběhne 1. února 2023.

Připravil MARTIN VACEK

Foto ÚSTR