ZPRÁVA: Martin Palouš byl znovu zvolen do Rady ÚSTR


Martin Palouš při svém kandidátském proslovu (Foto Kancelář Senátu)

Senát Parlamentu ČR ve středu 8. března v jednom z bodů své 8. schůze rozhodoval také o personálním obsazení člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Skončilo funkční období členu Rady ÚSTR Martinu Paloušovi, který se ale o členství v radě znovu ucházel.

Martin Palouš v kandidátském proslovu před senátory vysvětloval proč: „Domnívám se, že téma totalitarismu – vůbec v té kompetenci Ústavu pro studium totalitních režimů – je téma dnes velmi důležité. Nejen proto, abychom se seznamovali se svou kolektivní minulostí a vyslyšeli příběhy lidí, kteří se s tímto jevem konfrontovali, ale abychom v dnešní době možná lépe porozuměli i sami sobě a hrozbám, které se v tomto světě potulují a hrozí z budoucnosti. Já jsem totalitarismu věnoval poměrně mnoho času, studoval jsem ho, psal o něm studie čili vím, o čem mluvím. V Ústavu pro studium totalitních režimů je dnes nové vedení, začíná jeho nová etapa. Nové vedení se snaží nejen vyrovnat se vším, co zdědilo po předchozím vedení, ale i formulovat svou vizi a program do nového období. V tomto ohledu, si myslím, mohu být velice platným pomocníkem. Nikoliv proto, abych nekriticky seděl v Radě a souhlasil se vším, co se navrhne, ale abych věci kontroloval a zvedal v té souvislosti svůj hlas. Mojí specialitou je, že znám mezinárodní kontext, ve kterém se o totalitarismu hovoří. Je to téma transatlantických vztahů, je to téma dnešní globální společnosti. Tudíž totalitarismus je téma důležité a já jsem připraven pro to nabídnout své síly a udělat všechno, aby Ústav pro studium totalitních režimů plnil svou funkci i v následujícím období.“

V tajné volbě, které se účastnilo celkem 76 senátorů a senátorek, získal Martin Palouš, který byl nakonec jediným kandidátem, celkem 72 hlasy a byl tak jednomyslně zvolen. Další zasedání Rady ÚSTR se koná 22. března.

Připravil MARTIN VACEK