Zemřel Vladimír Bystrov

Praha 1. června 2010

– Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek vyjadřují hluboký zármutek nad úmrtím Vladimíra Bystrova, který zemřel dnes ráno ve věku nedožitých 75 let. Český publicista, filmový kritik a překladatel, držitel Řádu Tomáše G. Masaryka se dlouhodobě zabýval tématy, které spadají do působnosti Ústavu i Archivu. Vystupoval na řadě konferencí a přednášek a loni s přispěním Ústavu pro studium totalitních režimů vyšla jeho kniha Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček