Dne 21. ledna 2012 zemřel předseda Sdružení bývalých politických vězňů v České republice Stanislav Stránský

Stanislav Stránský se narodil 28. března 1922 v Devínské Nové Vsi , která je dnes městskou částí Bratislavy. Po válce působil nejdříve v armádě a poté jako řidič na ministerstvu zdravotnictví. V březnu 1948 byl krátce zatčen. Po propuštění odešel za hranice, odkud se v dubnu 1948 vrátil jako kurýr. Odsouzen byl ke 14 letům odnětí svobody. Prošel uranovými pracovními tábory na Jáchymovsku. Po propuštění v roce 1960 pracoval jako dělník ve stavebnictví. V roce 1968 byl členem K-231. Poslední rozloučení se Stanislavem Stránským se uskuteční ve čtvrtek 1. března 2012 od 13. hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze…