Zahájení výstavy „Praha objektivem tajné policie“ a křest stejnojmenné knihy

Brusel 7. dubna 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek připravil výstavu Praha objektivem tajné policie a také stejnojmennou dvojjazyčnou knihu, která představuje činnost Správy sledování StB. Kouzlem nechtěného se komunistické politické policii StB, respektive jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnáni na správě sledování, podařilo zachytit kromě sledovaných osob také podobu Prahy v 70. a 80. letech 20. století. Výstava i kniha mají evropskou premiéru a byly slavnostně představeny na půdě Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu za účasti velvyslankyně ČR při EU Mileny Vicenové, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka, ředitele Archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovszkého a téměř devadesáti hostů ze všech evropských institucí sídlících v Bruselu…