Zahájení výstavy BRNO V SRPNU 1969

Praha 20. srpna 2009 – Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek připravil výstavu BRNO V SRPNU 1969. Výstava má dvanáct panelů a na začátku připomíná události roku 1968, poté se autoři věnují rozboru situace v prvním roce okupace, tedy od srpna 1968 do srpna 1969. Neklidný rok vyvrcholil velmi intenzivními přípravami na první výročí okupace, na které se připravovaly především bezpečnostní složky. Dokumentace příprav na zásah má své místo na jednom z panelů, kde je i fotografie vrhače slzných granátů, který byl přivezen do Brna z Polska.