XXVI. ročník liberecké konference o česko-slovenských vztazích

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve dnech 17. – 19. srpna 2016 konferenci „Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945–1989.