XXIII. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře 2013

Dvoudenní seminář v rámci cyklu Československo v letech 1945–1989, určený učitelům dějepisu a společenských věd, historikům a archivářům, se opět uskuteční na Technické univerzitě v Liberci ve dnech 22.–23. srpna 2013, tentokrát na téma Informační boj o Československo / v Československu.