Webová Antologie ideologických textů

Praha 19. prosince 2008 – Úsek vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů zveřejňuje Antologii ideologických textů, kterou doplňují vysvětlující poznámky, metodické náměty (modelové otázky a odpovědi) a interpretační studie…