VZPOMÍNKA: Před 81 lety zahynul elitní pilot Stanislav Fejfar


Stanislav Fejfar jako kapitán Královského letectva (Anglie, 1942) / Hurricane Mk.I. Na tomto typu stíhačky dosáhl Stanislav Fejfar tří sestřelů

(18. 5. 2023) – Před 81 lety – v neděli 17. května 1942 – byl nad francouzským územím při návratu z bojové akce sestřelen ve svém spitfiru český stíhací pilot a letecké eso v období druhé světové války na západní frontě, kapitán Stanislav Fejfar. Zemřel v necelých 30 letech. Byl skvělým pilotem, ale zřejmě ho život stála až příliš silná touha pomstít sestřelení kamaráda Františka Fajtla, který byl v té době veden jako „missing, probably dead“.

Celý životní příběh Stanislava Fejfara popsal v historické revue Paměť a dějiny 3/2008 do nejmenších detailů historik Ladislav Kudrna, který část studie Stíhací pilot první linie věnoval i jeho posledním okamžikům života: „Ke své osudové misi odstartoval F/Lt Stanislav Fejfar 17. května 1942 v 10.40 h, kdy vedl do akce svoji letku v rámci 313. perutě. Hornchurchské křídlo (313., 122. a 64. peruť) mělo zajistit výškové krytí kenleyskému křídlu (402., 485. a 602. peruť), které doprovázelo dvanáct bostonů od 266. peruti. Cílem útoku bombardérů byly doky v přístavu Boulogne. Po splnění úkolu se britský svaz otočil na cestu zpět k britskému pobřeží, pouze výškové zajištění, hornchurchské křídlo, pokračovalo v letu do francouzského vnitrozemí až nad St. Omer, kde se otočilo a směřovalo zpět ke Calais. V té době, přibližně v 11.30 h, byly 402. a 602. peruť napadeny německými stíhači eskadry JG 26 Schlageter. Ačkoliv se 313. peruť toho dne do boje vůbec nedostala, spatřili její příslušníci, jak se od ní oddělily dva spitfiry. V jednom z nich (Mk.VB BL973 RY-S) seděl velitel letky B, F/Lt Stanislav Fejfar, ve druhém (BM260 RY-U) Sgt. Miroslav Borkovec. Více už oba piloty nikdo nespatřil mezi živými. Jak víme, F/Lt Fejfara sestřelil a usmrtil v 11.33 h Hptm. Josef Priller. Seržant Borkovec byl sestřelen a usmrcen v 11.43 h nad Kanálem, 15 kilometrů severozápadně od Calais, Lt. Johannem Aistleitnerem ze Stab/JG 26.“


Fejfar pod křídly moranu píše další zápis do deníku / U svého spitfiru, na kterém dobyl tři vzdušná vítězství a v němž 17. 5. 1942 nalezl smrt v souboji

Není pochyb o tom, že československé letectvo ztratilo v kapitánovi Fejfarovi jednoho ze svých nejlepších velících důstojníků, jak ostatně vyplývá i z jeho válečné kvalifikační listiny, ve které se lze dočíst, že jmenovaný byl „…klidné vyrovnané povahy, vysokých morálních hodnot. Plně spolehlivý i za zvláště těžkých okolností. Má skvělý vliv na své podřízené, u nichž požívá plné důvěry. Výborný důstojník. Stíhací pilot vynikajících vlastností a bohatých bojových zkušeností. Odvážný bojovník. Osvědčil se výtečně. Stupeň kvalifikace potom nemohl být jiný než výtečný.“

Kudrna ve svém článku hledá možné příčiny neočekávaného Fejfarova jednání. Na jednu stranu cituje velitele „třistatřináctky“ Karla Mrázka, který viděl příčinu v tom, že chtěl pomstít „smrt“ svého velkého kamaráda Františka Fajtla, na druhou ale zmiňuje pravděpodobnější faktor, který „spočíval v prosté skutečnosti, že Stanislav Fejfar měl v době své smrti přelétán předepsaný turnus 200 operačních hodin. Víme, že jenom ve Francii odlétal 96,30 operačních hodin. K 30. dubnu 1942 v Anglii dalších 144,25. Do 17. května to bylo minimálně dalších šestnáct operačních hodin. Pokud sečteme operační hodiny z Francie a Anglie, dostaneme 256,55 odlétaných operačních hodin! Stanislav Fejfar tak měl být již dávno na zaslouženém odpočinku. Místo toho však nalezl smrt nad severní Francií. Je smutnou skutečností, že Britové českým letcům nezapočítali do turnusu operační hodiny z Francie, zatímco svým ano.“

Stanislav Fejfar za svou úspěšnou válečnou činnost obdržel řadu vyznamenání – tři Československé válečné kříže, dvě Československé medaile Za chrabrost, Československou medaili Za zásluhy I. stupně, Pamětní medaili československé zahraniční armády (F-VB), francouzský Croix de Guerre se třemi palmami a jednou zlatou hvězdou, britské The 1939-1945 Star with Battle of Britain Clasp, Air Crew Europe Star a Defence Medal. Po listopadu 1989 byl povýšen in memoriam na majora a v roce 1991 na plukovníka. Stanislav Fejfar je pohřben na hřbitově Pihen-les-Guines ve Francii. Nebylo mu ještě ani 30 let.


Čeští letečtí důstojníci jako seržanti cizinecké legie – Fejfar první sedící zleva / Francouzská fronta, červen 1940

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv Ladislava Kudrny