VZPOMÍNKA: Pavla Plachá o lidské solidaritě na konci válkyZastávka transportu na nádraží Holešovice-Bubny, 30. dubna 1945 (foto Národní archiv) / Zleva: přednosta stanice v Roztokách u Prahy Jan Najdr, který měl hlavní podíl na záchraně několika stovek vězňů, roztocký sokolský činovník Arnošt Kobr a MUDr. Ladislav Tichý. Jako první ošetřoval nemocné a zraněné vězně na roztockém nádraží (foto Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

„Na pozadí ukrutností posledních válečných měsíců vznikaly i v této nelítostné době na našem území (…) výrazné a otevřené projevy občanské statečnosti a lidské solidarity s vězni a válečnými zajatci z transportů a pochodů smrti,“ napsala v úvodu článku Osvobozený transport v revue Paměť a dějiny 1/2018 historička Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Plachá. Popsala příběh pomoci českých železničářů vězňům z transportu smrti, který byl vypraven v polovině dubna 1945 z koncentračního tábora v Litoměřicích. Nyní došlo i na jeho zfilmování.

„Kolem poloviny dubna přistoupilo vedení koncentračního tábora v Litoměřicích k evakuaci vězňů před blížící se Rudou armádou. Zpráva o plánovaném přesunu se mezi vězni rozšířila a propukla panika. Dozorci násilím obnovili pořádek a stovky vězňů byly z tábora odváděny na Teplické (dnes Horní) nádraží. Stráž již při přesunu k vlaku tloukla příliš pomalé vězně pažbami pušek a podél cesty zůstali ležet první mrtví. Na nádraží byli vězni nahnáni do otevřených vagonů, přičemž na každý dohlíželi dva dozorci, většinou vojáci německé armády. Poslední vagon obsadili příslušníci SS ozbrojení samopaly a kulomety. Vlak poté vyjel směrem na Lovosice. Cíl transportu dodnes není znám. Někdy se objevuje informace, že směřoval do Mauthausenu, případně do Dachau. V pramenech však pro to neexistuje žádný důkaz…“

Před pár dny odvysílala německá televize SWR dokumentární film Železničáři v odboji (Eisebnahner im Widerstand) a „… jeden z příběhů, který film vypráví, je právě o pomoci českých železničářů transportu smrti, který jel přes protektorátní území. S režisérem Hermannem G. Abmayrem jsem na tomto příběhu spolupracovala,“ dodává Pavla Plachá. Film je nyní dostupný online na stránkách SWR. Příběh pomoci českých železničářů vězňům z transportu smrti začíná v 33:06 min. Příběh zveřejněný v revue Paměť a dějiny je pak zde: https://1url.cz/KrRSs

Připravil MARTIN VACEK