Vzdělávací projekt přibližuje antisemitismus v komunistickém Československu

Různé formy zejména komunistické antisemitské státní politiky ilustruje nový webový projekt pro školy s názvem Antisemitismus 1945–1989. Státní politika proti Židům v Československu. Internetová antologie pramenů pro výuku má upozornit na fakt, že téma antisemitismu nezmizelo s koncem druhé světové války, naopak představovalo jakýsi spodní proud nejen komunistické propagandy. Projekt vznikl v rámci činnosti oddělení vzdělávání ÚSTR, vedoucím autorského týmu je historik a didaktik Jaroslav Pinkas.

Vzdělávací aplikace mapuje proměny antisemitismu v průběhu několika desetiletí. Žáci pracují s karikaturami, politickými projevy, ukázkami z dobové novinové i televizní publicistiky, ale i s různými definicemi antisemitismu. Všechny materiály jsou opatřeny historickým komentářem a metodickými poznámkami, které usnadňují jejich využití ve vyučování.

Antologie je flexibilní, učitelé ji mohou využít jako celek v rámci seminářů, nebo v rozpětí několika výukových hodin pracovat jen s konkrétními metodikami. Každý z více než 50 učebních materiálů může i samostatně zpestřit hodiny dějepisu, mediální výchovy, občanské výchovy či základů společenských věd. Nabízené materiály poslouží také jako pomůcka k práci s tématem blízkovýchodního konfliktu z československé perspektivy.