Vzdělávací seminář pro učitele Odboj a odpor proti totalitě

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na vzdělávací seminář Odboj a odpor proti totalitě, který se uskuteční v pátek 30. listopadu 2012 od 9 do 15 hodin v budově ÚSTRu na adrese Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov. Seminář je zdarma. Zájemce o účast na semináři prosíme, aby se registrovali na e-mailu: anna.macourkova@ustrcr.cz.