Výstava „Svobodně!“

Dvaadvacet panelů nabízí unikátní pohled na šedesátiletou historii Rádia Svobodná Evropa, ale také představuje myšlenky a profily osobností, které byly s RSE spojeny – Ferdinanda Peroutky, Pavla Tigrida, Slávy Volného, Egona Hostovského, Václava Havla či Pavla Pecháčka. Rámec výstavy je tvořen základními historickými událostmi s důrazem na ty, které se přímo vztahují k dějinám této rozhlasové stanice. Výstava je součástí projektu Svobodně!, který k šedesátiletému výročí vysílání Rádia Svobodná Evropa společně připravil Český rozhlas, Rádio Svobodná Evropa, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro studium totalitních režimů a Senát Parlamentu České republiky a potrvá od 6. května do 17. června 2011.

  • Komisař výstavy: Michal Stehlík
  • Produkce výstavy: Michal Hroza
  • Autoři výstavy: Michal Stehlík, Marek Junek, Ivana Denčevová
  • Na výstavě byly použity texty těchto autorů: Ivana Příbramská, Tereza Pavlíčková, Prokop Tomek, RSE/RS
  • Fotografický materiál na výstavu poskytli: Olga Kopecká-Valeská, Josef Rakušan, Český rozhlas, Rádio Svobodná Evropa, Ivana Denčevová, Národní muzeum, Archiv bezpečnostních složek , Archiv a knihovna Hooverova institutu ve Stanfordu
  • Grafický návrh: Petr Liška / ViaGaudium s.r.o., I. panel: Petr Skriečka / Kafka Design s.r.o.
  • Realizace: ViaGaudium s.r.o.
  • Organizátoři: Český rozhlas, Rádio Svobodná Evropa, Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav pro studium totalitních režimů, Senát Parlamentu ČR
  • Výstava probíhá pod záštitou I. místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysla Sobotky

 

Vernisáž výstavy (Valdštejnská zahrada, Praha, 5.5.2011)

Výstava s názvem Svobodně! byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 5. května 2011 v prostorách Valdštejnské zahrady v Praze 1. místopředsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou, ředitelem Českého rozhlasu Peterem Duhanem, viceprezidentem Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda Johnem O. Sullivanem, ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimu Danielem Hermanem a děkanem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Michalem Stehlíkem, který je zároveň jedním z autorů výstavy.

Výstavní panely: