Výstava „Tváře moci“ ve Slaném

Pozvánka na zahájení výstavy Tváře moci, Slaný 11. 9. 2009

Koncept výstavy „Tváře moci“, která veřejnosti představuje osoby podílející se na udržení komunistické totalitní moci v jednotlivých regionech, pokračuje po městech Brno a Praha také ve Slaném. Výstava na dvanáctii panelech představí příslušníky nechvalně proslulé komunistické politické policie Státní bezpečnosti (StB), kteří působili ve Slaném nebo jsou s městem spjati jako s rodištěm či bydlištěm. Výstava bude zahájena v pátek 11. září 2009 v 16 hodin na Masarykově náměstí ve Slaném a skončí na konci listopadu. Zahájení se zúčastní starosta města Slaný Ivo Rubík, 1.místostarosta Pavel Bartoníček, místostarosta Jaroslav Hložek, vedení Ústavu pro studium totalitních režimů ČR v čele s ředitelem PhDr. Pavlem Žáčkem Ph.D. a také známý fotograf a filmový dokumentarista Martin Vadas. “Tváře moci “ ve Slaném jsou jednou z akcí, kterými si město připomene 20. výročí listopadových událostí roku 1989. Obdobné výstavy proběhly již v Praze, Brně a Táboře, výstava ve Slaném však bude první, která se zaměří na lokální představitele StB, spojené s konkrétním městem. „Tváře moci“ jsou první výstavou svého druhu, která přímo navazuje na zveřejnění jmenného seznamu příslušníků StB Praha, kteří sloužili na pražské centrále k 20. srpnu 1968, a jejichž seznam byl zveřejněn v roce 2008 na stránkách Ústavu ke 40. výročí srpnové okupace. Tato výstava je zároveň plněním slibu Ústavu, že budou zveřejněny nikoliv jen oběti komunistické totalitní moci, ale i hybatelé jejího bezpečnostního aparátu, který byl mocenským nástrojem pro udržení atmosféry strachu a strůjcem bezdůvodného týrání a věznění nevinných lidí. StB byla vytvořena v roce 1945 jako součást nového poválečného Sboru národní bezpečnosti (SNB), brzy ji však ovládli komunisté. Ti změnili StB v represivní složku, často neváhající používat nezákonné metody, jejímž hlavním úkolem se stalo pronásledování oponentů Komunistické strany Československa (KSČ) a nastolení třídní diktatury. Vzhledem k zaměření své činnosti se StB stala symbolem komunistické totality a byla 1. února 1990 zrušena. Po vernisáži následuje mezinárodní seminář „20. století – vyrovnání se s minulostí“, který začíná od 17.00 hodin v aule Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. V případě zájmu státních a neziskových organizací je možné se dohodnout na putování výstavy po dalších regionech.