Výstava „Souhlasím s prohlášením Charty 77 z 1.1.1977 – Podpisy prvních signatářů Charty 77“

Stručná charakteristika výstavy

Základem výstavy jsou kopie všech 241 podpisů prvních zveřejněných signatářů Charty 77. Tyto podpisové lístky zabavila Státní bezpečnost 6. ledna 1977 u Václava Havla, Pavla Landovského a Ludvíka Vaculíka, kteří se tehdy snažili předat Prohlášení Charty 77 parlamentu a federální vládě. Měly být použity jako jeden z důkazů při vyšetřování signatářů Charty 77 – byly proto uloženy do vyšetřovacího spisu, který je dnes zachován v Archivu bezpečnostních složek MV ČR. Jedná se nejen o autentické dokumenty k významné historické události, ale současně i o unikátní sbírku autografů – najdeme zde například podpisy nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, filosofa Jana Patočky, prezidenta Václava Havla, zpěvačky Marty Kubišové, filmového režiséra Pavla Juráčka, teologa Josefa Zvěřiny a řady dalších významných osob. Organizátoři výstavy doplnili tuto jedinečnou sbírku podpisů ještě zhruba 210 fotografiemi prvních signatářů Prohlášení Charty 77, čímž vznikl jedinečný celek představující podpisy a tváře takřka všech účastníků této historické události. Na jedné ploše je zde možno vidět, jak různorodé společenství Charta 77 představovala – vedle bývalých důstojníků komunistické tajné policie jsou zde například bývalí političtí vězni z 50. let či undergroundoví hudebníci a nonkonformní umělci. Vedle představitelů politické, umělecké či vědecké elity se zde nacházejí též lidé, jejichž jména dnes již upadla v zapomnění. I tyto osoby by měla výstava připomenout – za každým podpisem se skrývá jedinečný lidský osud.
  • Připravily: Odbor archiv bezpečnostních složek MV a Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří a Libri prohibiti
  • Grafická koncepce a produkce: JEROME s. r. o.
  • Autor návrhu výstavy a průvodních textů: Petr Blažek
  • Seznam všech zveřejněných signatářů Prohlášení Charty 77 připravil: Jiří Gruntorád.
  • Na výstavě jsou použity dokumenty a fotografie z Odboru archiv bezpečnostních složek MV, České tiskové kanceláře, Národního archivu, Libri prohibiti, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a soukromých archivů
  • Originály podpisů a většina použitých archivních dokumentů jsou dochovány ve vyšetřovacím spise Státní bezpečnosti (ABS, V-33766 MV)
  • Použity byly fotografie: Jiřího Bednáře, Jana Komárka, Ivana Kyncla, Oldřicha Škáchy, Vlastimila Třešňáka a dalších autorů
  • Na přípravě výstavy se podíleli: Tomáš Bursík, Petr Cajthaml, Petr Koura, Ondřej Koutek, Prokop Tomek, Miroslav Kamil Černý a Patrik Virkner.
  • Za spolupráci při přípravě výstavy organizátoři děkují pracovnicím 4. oddělení Národního archivu Aleně Noskové a Aleně Šimánkové, řediteli Libri prohibiti Jiřímu Gruntorádovi a pracovníkovi Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Jiřímu Hoppemu, Zuzaně Musilové z České tiskové kanceláře, Kamile Bendové, Petrovi Uhlovi, Anně Šabatové, Petrušce Šustrové, Zdeňkovi Vašíčkovi a dalším osobám za laskavou pomoc při vyhledání archivních dokumentů a fotografií

Výstavní panely (elektronická verze)

panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5, panel 6, panel 7, panel 8, panel 9, panel 10, panel 11, panel 12, panel 13, panel 14, panel 15, panel 16, panel 17, panel 18, panel 19, panel 20


Vernisáže výstavy

Vernisáž výstavy „Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1.1.1977“ – Brno 12. listopad 2007

Dne 12. listopadu 2007 se v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila vernisáž výstavy věnované vzniku Charty 77. Výstavu zahájil předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychecký a rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. Úvodní projev přednesl také předseda správní rady Nadace Jana Husa Ing. Jiří Müller a vedoucí 7. oddělení Odboru archiv bezpečnostních složek MV PhDr. Petr Blažek. Výstava je veřejnosti přístupná do 1. prosince 2007.

Fotografie z vernisáže

Vernisáž výstavy - Brno 12. 11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007 Vernisáž výstavy - Brno 12.11.2007

Vernisáž výstavy „Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1.1.1977“ – Cheb 21. srpna 2007

Dne 21. srpna 2007 se v bývalém kostele Zvěstování Panny Marie v Chebu uskutečnila od 18.00 hodin vernisáž výstavy „Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1.1.1977“. Výstava je součástí programu XV. letní akademické školy, kterou tradičně pořádá pro zájemce z celé Evropy Nadace Evropské Comenium (nadaci založil v roce 1992 nedávno zesnulý historik Frank Boldt). Odbor archiv bezpečnostních složek MV na vernisáži zastupovali PhDr. Petr Blažek a Ing. René Schreier. Na vernisáži vystoupil také jeden z chebských signatářů plk. František Svatuška, který vzpomínal na okolnosti svého podpisu Charty 77 v březnu 1977. Výstava potrvá do 2. září 2007.

Fotografie z vernisáže

Vernisáž výstavy - Cheb 21.8.2007 Vernisáž výstavy, Cheb 21.8.2007 - Kostel Zvěstování Panny Marie v Chebu Vernisáž výstavy, Cheb 21.8.2007 - Informační tabule Vernisáž výstavy - Cheb 21.8.2007 Vernisáž výstavy - Cheb 21.8.2007 Vernisáž výstavy - Cheb 21.8.2007 Vernisáž výstavy - Cheb 21.8.2007 Vernisáž výstavy - Cheb 21. 8.2007 Vernisáž výstavy - Cheb 21. 8.2007 Vernisáž výstavy - Cheb 21. 8.2007 Vernisáž výstavy, Cheb 21.8.2007 - PhDr. Petr Blažek Vernisáž výstavy, Cheb 21. 8.2007 - Jeden z chebských signatářů plk. František Svatuška

Vernisáž výstavy „Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1.1.1977“ – Vratislav 18. června 2007

Dne 18. června 2007 se v 19. hodin uskutečnila v galerii Polsko-česko-slovenské solidarity ve Vratislavi vernisáž výstavy Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977, kterou připravili ve spolupráci s FF UK pracovníci Odboru archiv bezpečnostních složek MV. Polskou mutaci výstavy a její instalaci připravil Igor M. Wójcik. Vernisáž zahájili krátkými projevy dolnoslezský vojvoda Krzysztof Grzelczyk, poslanec a bývalý primátor Vratislavi Stanisław Huskowski, ředitel odboru kultury Vratislavského městského úřadu Jarosław Broda, mluvčí Polsko-česko-slovenské solidarity Mieczysław „Ducin“ Pietrowski, mluvčí Polsko-česko-slovenské solidarity ve Vratislavi Tomasz Grabiński a autor scénáře výstavy Petr Blažek. Mezi přítomnými byla řada známých osobností, mezi jinými také zástupce ředitele Kanceláře historického vzdělávání IPN Łukasz Kamiński a zakladatel Polsko-česko-slovenské solidarity Alexandr Gleichgewicht. Výstava potrvá do 8. července 2007.

Fotografie z vernisáže

Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 - Zakladatel Polsko-česko-slovenské solidarity Alexandr Gleichwicht Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 - Mluvčí Vratislavské skupiny Polsko-česko-slovenské solidarity Tomasz Grabinski Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 - Zástupce ředitele Kanceláře historického vzdělávání IPN Lukasz Kamiński Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 - Mluvčí Polsko-česko-slovenské solidarity Mieczyslaw Ducin Pietrowski Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 - Tomasz Grabiński, Petr Blažek, Igor Wójcik, Krzysztof Grzelczyk a Stanisław Huskowski Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 Vernisáž výstavy, Vratislav 18.6.2007 - Pozvánka

Vernisáž výstavy „Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1.1.1977“ – Praha, Filozofické fakulty UK, 20. březen 2007

Dne 20. března 2007 se v 18 hodin uskutečnila ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty UK v Praze vernisáž výstavy Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977, kterou připravili ve spolupráci s FF UK pracovníci Odboru archiv bezpečnostních složek MV. Výstavu zahájil rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., který ocenil zejména statečnost signatářů Charty 77. Dále k přítomným promluvili ministr kultury Mgr. Václav Jehlička, děkan Filozofické fakulty UK PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., a ředitel odboru archiv bezpečnostních složek PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Autor návrhu výstavy a průvodních textů PhDr. Petr Blažek představil vedle výstavy také právě vydanou edici dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti Chartě 77 Tentokrát to bouchne. Za signatáře Charty 77 promluvila paní Dana Němcová. O hudební doprovod se postaral Svatopluk Karásek, který zazpíval mimo jiné píseň Pavouci, metaforicky popisující praktiky komunistické Státní bezpečnosti.

Fotografie z vernisáže

Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - Rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - Ministr kultury Mgr. Václav Jehlička Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - Děkan Filozofické fakulty UK PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - Za signatáře Charty 77 promluvila paní Dana Němcová Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - Společné foto účastníků vernisáže Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - O hudební doprovod se postaral Svatopluk Karásek Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - PhDr. Petr Blažek představil edici dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti Chartě 77 Tentokrát to bouchne Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - Obálka edice dokumentů Tentokrát to bouchne Vernisáž výstavy, Praha, FF UK, 20.3.2007 - PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Na vernisáži výstavy byla přítomna řada signatářů Charty 77 – například Jiří Gruntorád, Marie Růt-Křížková, Zbyněk Hejda, Ludvík Vaculík, Jiří Fiedor, Zdeněk Jičínský, Václav Vrabec, Petruška Šustrová, Jan Šafránek, Stanislav Penc či Petr Pithart. Výstavu si přišla prohlédnout také řada známých osobností veřejného života jako písničkář Jaroslav Hutka, generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, ředitel Nadace Charty 77 František Janouch či exministři Jan Kavan a František Bublan.

Instalace výstavy – Filozofická fakulta UK v Praze

Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze Instalace výstavy - Filozofická fakulta UK v Praze


Ohlasy v médiích