Výstava „Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek“

Vernisáž výstavy se konala dne 18. září 2011 v Jubilejní synagoze v Jeruzalémské ulici v Praze. Jak už sám název napovídá, expozice mapuje židovské osudy od konce druhé světové války po dnešek a seznamuje návštěvníky s nelehkým postavením Židů v době komunismu. Výstavu pořádá pražská židovská obec ve spolupráci s partnerskými institucemi, mezi něž patří i Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Jménem Ústavu na vernisáži promluvil ředitel ÚSTR Daniel Herman. Výstava bude otevřena denně kromě soboty a židovských svátků, vždy od 11.00 do 17.00 hod.