Výstava Židé v gulagu v Liberci

Výstava byla zahájena vernisáží v úterý 9. března 2016 v prostorách Technické univerzity v Liberci. Součástí vernisáže byla krátká přednáška jednoho z autorů Jana Dvořáka o historických souvislostech týkajících se tématu výstavy, o zkušenostech s výzkumem v ruských a ukrajinských archivech a také o osobních setkáních s pamětníky a s jejich svědectvími. Výstava je volně přístupná v prostorách pavilonu G do 8. dubna 2016.