Výstava Ve znamení tří deklarací v Českém Krumlově

Český Krumlov/ Praha 9. 11. 2015

– Gymnázium v Českém Krumlově hostí od 6. listopadu 2015 do 31. ledna 2016 sedmé zastavení výstavy Ve znamení tří deklarací. Putovní výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra.