Vyšly dva sborníky Válečný rok 1944 a Každodenní život v Československu

Sborník Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava přináší příspěvky přednesené na mezinárodním sympoziu, uspořádaném Ústavem pro studium totalitních režimů v roce 2014. V poslední době do popředí badatelského zájmu stále více vstupuje problematika každodenního života a proměny životního stylu. Objektem odborného zájmu se tak ve větší míře stává „obyčejný“ člověk se svými běžnými starostmi. K hlubšímu poznání tématu by měla přispět publikace Každodenní život v Československu 1945/48–1989.