Výsledky činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Praha 3. prosince 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek zveřejňují výsledky své práce v souhrnných ukazatelích za období od vzniku, tedy 1. 2. 2008 do 30. 11. 2009.