Vyšel sborník Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus

Publikace vznikla na základě sborníku Caméra politique – cinéma et stalinisme (2005) editovaného prof. K. Feigelsonem z pařížské Sorbonny. Tento soubor příspěvků z pera předních evropských i zámořských filmových historiků podává plastický obraz dějin sovětské kinematografie v době stalinismu, ale vypovídá také o jeho recepci a vlivu v novodobém sovětském filmu i v jiných kulturách (Francie, Itálie, Polsko atd.). Kniha Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus je pak výběrovým vydáním tohoto sborníku, obohaceným o původní české studie, které se pokoušejí osvětlit stalinskou éru (především, ale nejen) v českém filmu.