Vyšel sborník Československo 1954–1962

Tato kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky a autoři nahlížejí na léta 1954–1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj, problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti nebo situace ve vědě a sportu. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 652 str., ISBN 978-80-87311-57-8 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-87912-24-9 (ÚSTR)