Vyšel katalog k výstavě Velehrad vás volá!

Obálka katalogu k výstavě Velehrad vás volá! – ilustrační foto

Katalog ke stejnojmenné výstavě, jež doprovázela mezinárodní konferenci Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. Helsinská konference prosadila v roce 1975 zásadu lidských práv nejen do diplomatické agendy. V následujícím desetiletí se ukázalo, že stejně důležitý pro změny v Evropě byl i „helsinský proces“ vedený zdola. Součástí tohoto procesu se stalo také probuzení církví ve středoevropském regionu. Duchovní i laici, především ti působící neveřejně, začali formulovat stále důraznější požadavky na dodržování náboženských a občanských svobod. Výrazným mezníkem tohoto dění se stala poutní slavnost na Velehradě v červenci 1985, kdy se zde shromáždil velký počet věřících z Československa i sousedních zemí. Původně plánovaná mírová slavnost se změnila v demonstraci za náboženské a občanské svobody. Katalog vedle tematických textů přináší i řadu unikátních dokumentů a fotografií. Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu UPOL, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 159 str., ISBN 978-80-87912-00-3