Vyšel druhý svazek sborníku „Film a dějiny“

Sborník příspěvků vytvořených k tématu 5. ročníku stejnojmenného filmového festivalu volně navazuje na první „průkopnický“ svazek, který vyšel pod edičním vedením historika Petra Kopala v roce 2005. Druhý svazek se zaměřuje na obrazovou prezentaci „Zla“ ve filmech zachycujících novodobé historické události….