Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2007

Senát Parlamentu České republiky na své 2. schůzi konané dne 10. prosince 2008 vzal na vědomí výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2007, kterou na základě ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb. předložila k projednání předsedkyně Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírová.