Vyjádření Rady ÚSTR k závěrům kontrolní akce NKÚ

Rada ÚSTR, podobně jako vedení ÚSTR a ABS, vydala prohlášení týkající se kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, která v ÚSTR a ABS proběhla ve druhé polovině roku 2015. Rada ÚSTR bere na vědomí výhrady obsažené v Kontrolní zprávě NKÚ ze dne 25. 4. 2016 a vnímá je jako potvrzení námitek, které sama vznášela. Většina zjištěných chyb však podle ní již byla novými pravidly a organizačními změnami odstraněna. Na svém nejbližším zasedání Rada požádá vedení ÚSTR a ABS o reakci na závěry kontroly NKÚ. Celý text prohlášení najdete zde.