Vyjádření Archivu bezpečnostních složek ke zpochybňování pravosti archivního dokumentu uveřejněného v článku Adama Hradílka

„Úděl Milana Kundery“, který vyšel pod názvem, „Udání Milana Kundery“ v týdeníku Respekt

Praha 14. 10. 2008 V článku týdeníku Respekt byla zveřejněna archiválie z vyšetřovacího spisu č. V-2051 MV, který je uložen v Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů Archivu bezpečnostních složek. Tento vyšetřovací spis byl zaveden bývalými bezpečnostními složkami po zatčení a vzetím do vazby Miroslava Dvořáčka dne 14. 3. 1950. Vyšetřovací spis byl uložen do archivu ministerstva vnitra dne 21. 9. 1956. Vyšetřovací spis se skládá z vyšetřovacího svazku a podsvazku 1. Podsvazek 1 obsahuje Záznam ze 14. 3. 1950 o návštěvě Milana Kundery, nar. 1. 4. 1929 v Brně, na OVNB 6 oddělení II Praha 6. Po provedené vnější kritice pramene (porovnání vnějších znaků historického dokumentu), je vyloučeno, že by se jednalo o dokument vzniklý mimo dobové a místní souvislosti. Archiválie je pevně spojena s podsvazkem, který je průběžně paginován, záznam nese dobové spisové značky, na záznamu je podepsán příslušník bývalé bezpečnostní složky Jar. Rosický. Studiem osobní evidenční karty bylo zjištěno, že Jaroslav Rosický jako bývalý příslušník Sboru národní bezpečnosti skutečně pracoval u součásti národní bezpečnosti, která záznam vyhotovila. Vyšetřovací spis byl zpřístupněn v průběhu let 1967 až 1980 celkem desetkrát, vždy příslušníkům bývalých bezpečnostních složek. Po roce 1989 byl badatelsky zpřístupněn v roce 2006 – občanu stíhanému komunistickým režimem a v roce 2008 pracovníkovi Ústavu pro studium totalitních režimů. Archiv bezpečnostních složek vylučuje možnost, že se v případě výše uvedeného Záznamu jedná o falzifikát, nevyjadřuje se k informacím, které obsahuje a nevyjadřuje se rovněž k jejich interpretaci.