Vyhlašujeme Call for Papers na monotematické číslo časopisu Securitas Imperii

Odborný časopis Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur vyhlašuje u příležitosti výročí 100 let od založení KSČ Call for Papers pro monotematické číslo. Termín pro odevzdání příspěvků v angličtině je prodloužen do 31. července 2021.

Call for Papers

Citační norma:

Quotation Standard

Studující přispěvatelé se navíc mohou ucházet o Studentskou cenu Securitas Imperii, podmínky soutěže naleznete v přiloženém letáku:

Student Award