Vydali jsme vzpomínky Františka Poláka na sovětské pracovní tábory a monografii o České pravoslavné církvi

Součástí obrazově bohatě vypravené monografie Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945 jsou biografické medailony duchovních podílejících se na správě církevních obcí i vybraných perzekvovaných laiků České pravoslavné církve. Přestože František Polák sepsal vzpomínky na Gulag již koncem 50. let v exilu, nedostalo se jim v jeho domovině v následujících padesáti letech zasloužené pozornosti. Předkládaná publikace Sedm let v Gulagu. Vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory má za cíl tento deficit napravit a přiblížit české veřejnosti osobnost Františka Poláka i jeho dílo.