Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na sympozium Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 3.10.2013)

Sympozium Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava zasadí události roku 1943 do širšího kontextu německé okupační politiky v Evropě se zvláštním přihlédnutím k vývoji v protektorátu Čechy a Morava. Mimořádná pozornost bude věnována válečnému vývoji v průběhu roku 1943 a československému příspěvku k válečným aktivitám antihitlerovské koalice na východní i západní frontě. Závěrečné příspěvky sympozia pojednají o situaci domácího protinacistického odboje v roce 1943 na příkladu západočeského regionu, situaci odboje na Slovensku v roce 1943, dále přiblíží každodenní život malého města na okraji Třetí říše optikou aktivit městského fotografického ateliéru a seznámí se vzdělávacími aktivitami Ústavu pro studium totalitních režimů na poli protektorátní historie a protižidovské politiky.

  • Termín konání: čtvrtek 3. 10. 2013
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3