V Plzni proběhly Kriminologické dny, hovořilo se také o historii

(28. 6. 2024) – Ve dnech 19. až 21. června se na půdě Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (ZČÚ) sešly desítky kriminologů, právníků a expertů z jiných vědních oblastí na v pořadí již XI. Vědecké konferenci Kriminologické dny. Příspěvky se v široké míře zabývaly kriminologickými, trestněprávními a dalšími aspekty minulosti, přítomnosti i budoucnosti sankčního systému, práce s pachateli či oběťmi.

Ústav pro studium totalitních režimů zastupoval JUDr. Kamil Nedvědický, 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, který se ve svém příspěvku zaměřil na roli a podmínek trestní zachovalosti v azylovém a cizineckém řízení. „Správní řízení ve věcech cizineckých a ve věcech mezinárodní ochrany mají mezinárodním právem, právem EU a národní právní úpravou jasně daný smysl a účel. V poslední době jsme svědky situací, kdy judikatura soudů a jí ovlivněná právní úprava, umožňuje ve větší míře než v minulosti povolení pobytu či udělení mezinárodní ochrany osobám, které páchají na území ČR (EU) trestnou činnost, mnohdy závažného charakteru,“ prohlásil na úvod svého příspěvku Kamil Nedvědický. Obsahem příspěvku pak byl popis celého stavu a prezentace návrhu de lege ferenda, jímž by se zdůraznila důležitost trestní zachovalosti při rozhodování o povolení vstupu a pobytu cizince a při rozhodování o udělení mezinárodní ochrany.

Další zajímavé prezentace se dotýkaly například nedovoleného nakládání s anabolickými steroidy (Jakub Chromý), nebo zkušeností českých děti s uvězněním rodiče (Eliška Suchomel Dušková). Své příspěvky na mezinárodní konferenci představilo celkem 70 odborníků a specialistů. Třídenní setkání navštívili také významní zahraniční odborníci, například bývalý prezident Americké kriminologické společnosti Shadd Maruna (Queen’s University Belfast) zaměřený na desistenci a vězeňství, Nigel South (University of Essex), průkopník “zelené” kriminologie, Anna di Ronco (University of Essex) zabývající se policingem zkoumaným v tradici kulturní a “zelené” kriminologie. Konferenci Kriminologické dny připravila Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Fakultou filozofickou ZČU/ Katedra antropologie.

Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto ÚSTR / Martin Vacek