Soudobé dějiny: co, proč a jak učit

Pozvánka na letní školu pro učitele „Soudobé dějiny: co, proč a jak učit“ (ÚSTR, 25.–26.8.2011)Kapacita letní školy je již naplněna.

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu na letní školu Soudobé dějiny: co, proč a jak učit, která se uskuteční 25. a 26. srpna 2011 na ÚSTRu (Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov). Letní škola je zdarma. Účastníci si hradí pouze nocleh a cestovné. Přihlášky zasílejte na mailovou adresu: bara.kopecka@ustrcr.cz. Počet účastníků je omezen. Intenzivní dvoudenní kurz se zaměří na inspirace ze západoevropské (především německé) didaktiky dějepisu a pokusí se o modelovou aplikaci inspirativních metodických postupů na problematiku českých soudobých dějin. Historici, metodici a učitelé dějepisu se pokusí komplexně zodpovědět otázky: co, proč a jak učit z českých soudobých dějin. Součástí kursu bude návštěva expozice k moderním českým dějinám v Památníku na Vítkově.

Program

 • čtvrtek 25. srpna (ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3)

  • 09:00–09:20 Zahájení letní školy, prezence účastníků, představení témat a lektorů, vstupní diskuze.
  • 09:20–10:20 O komunismu multiperspektivně. (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., ÚSTR a FFUK)
  • 10:20–10:30 pauza na kávu
  • 10:30–12:00 Proměny rámců paměti: filmové obrazy kolektivizace padesátých, šedesátých let a doby normalizace. (Mgr. Jaroslav Pinkas, ÚSTR a Gymnázium Jana Keplera)
  • 12:00–14:00 pauza na oběd a na cestu k Památníku na Vítkově
  • 14:00–16:00 Komentovaná prohlídka expozice „Křižovatky české a československé státnosti“. (PhDr. Hana Havlůjová, PeF UK)
  • 16:00–18:00 pauza na večeři a cestu zpět do ÚSTR
  • 18:00–20:00 Komentovaná projekce filmu Václava Kadrnky 80 dopisů spojená s prezentací doprovodného vzdělávacího materiálu pro školy. (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., ÚSTR a FFUK)
 • pátek 26. srpna (ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3)

  • 09:00–10:30 Vystavování soudobých dějin v muzeu: muzejní pedagogika a její využití ve výuce dějepisu, diskuze nad expozicí na Vítkově (PhDr. Hana Havlůjová, PeF UK)
  • 10:30–11:30 Česko-německé vztahy v moderních dějinách – tragická paměť míst: krajina jako učebnice dějepisu. (Mgr. Josef Märc, FF UJEP a Gymnázium Chomutov)
  • 11:30–12:00 Využití metodiky oral history v dějepisné reflexi normalizace. (Mgr. Jaroslav Najbert, ÚSTR a Gymnázium Polička)
  • 12:00–13:00 pauza na oběd
  • 13:00–14:00 Vzpomínky a zapomnění… K metodice práce s pamětníkem na příkladu holocaustu. (Mgr. Josef Märc, FF UJEP a Gymnázium Chomutov)
  • 14:00–14:30 Využití pramenných materiálů v dějepisné reflexi Československa 50. let. (PhDr. Martin Valenta, Ph.D., ÚSTR a FSV UK)
  • 14:30–15:00 Dobové učebnice dějepisu jako pomůcka při výuce soudobých dějin. (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., ÚSTR a FFUK)
  • 15:00–15:30 Závěrečná diskuze, evaluace, předání certifikátů a DVD se vzdělávacími materiály.