Dějepis a rodinná paměť

Pozvánka na letní školu pro učitele Dějepis a rodinná paměť (ÚSTR, 30.–34.8.2012) Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na letní školu Dějepis a rodinná paměť, která se uskuteční ve dnech 30.-31. srpna 2012 v ÚSTRu na adrese Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov. Na dvoudenní intenzivní kurz se lze přihlásit na e-mailové adrese anna.macourkova@ustrcr.cz. Počet účastníků je omezen. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT.

Pátý ročník Letní školy pro učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů se zaměří na problematiku rodinné paměti a jejího vztahu k dějepisnému vzdělávání. Učitelé se zejména při výuce soudobých dějin setkávají s tím, že vzpomínky pamětníků se neshodují s výkladem, jaký podávají v rámci výuky. Do tohoto prostoru budou zacíleny přednášky, semináře a workshopy, které nabídne letošní letní škola ÚSTR. Novinku oproti předchozím ročníkům představuje kritické čtení odborné literatury vedené lektorem. Účastník má možnost vybrat si jeden ze čtyř uvedených textů, obdrží jej předem a připraví se na analýzu a interpretaci textu ve skupině. Účastníci znovu obdrží veškeré prezentované materiály na DVD. Letní škola je zdarma, účastníci si hradí nocleh a ubytování. LŠ je akreditována MŠMT a účastníci obdrží certifikát o jejím absolvování.

Program

Čtvrtek 30. 8. 2012 (ÚSTR)

 • 09.00 – 09.15: Úvod Prezence účastníků, seznámení s programem letní školy, organizační poznámky.
 • 09.15 – 10.15: Jak vzpomínáme na dobu před rokem 1989? (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.) Proměny české vzpomínkové kultury, rozvedené na několika případových studiích (Lidice, Dobronín, Lety). Materiálové sondy budou zasazeny do kontextu odborné literatury, jež se věnuje problematice paměti a vzpomínání.
 • 10.15 – 10.30 Pauza na kávu
 • 10.30 – 12.00: Možné využití rodinných vzpomínek ve výuce dějepisu (Mgr. Jaroslav Najbert) Metodika práce s rodinnou pamětí: vymezení možných vzdělávacích cílů a postupů směřujících k jejich naplnění. Metodika vychází z několikaletých zkušeností s projekty zaměřenými na rodinné pamětníky a zohledňuje též západoevropskou didaktiku dějepisu a odpovídající didaktické koncepty využití osobní paměti ve výuce.
 • 12.00 – 13.00: Pauza na oběd
 • 13.00 – 14.30: Prezentace výstupů z projektu „Malé a velké příběhy moderních dějin“ Tři z projektových škol, jež se účastní projektu „Dějepis v 21. století“, představí výstupy z projektové výuky a podělí se z účastníky o zkušenosti s výukou, jež se zaměřuje na využití rodinných vzpomínek na normalizaci ve výuce dějepisu.
 • 14.30 – 15.00: Pauza na občerstvení
 • 15:00 – 16:30 Jak na projektovou výuku? (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.) Metodika projektové výuky zaměřená na dějepisnou výuku moderních dějin. Praxí ověřené návody, jak organizovat projekty, s jakými institucemi spolupracovat, jak prezentovat výstupy, jak motivovat žáky. Reflexe možných vzdělávacích cílů projektové výuky.

Pátek 31. 8. 2012 (ÚSTR)

 • 09.00 – 10.00: Proměny obrazu rodiny v české kultuře. (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.) Jak se formoval a proměňoval kolektivně sdílený archetyp rodiny v českých dějinách 19. a 20. století? Jak tato kulturně sdílená norma, prezentovaná v literatuře, filmu i výtvarném umění, ovlivňuje rodinný život, lidské jednání a hodnoty?
 • 10.00 – 10.15: Pauza na kávu
 • 10.15 – 11.00: Workshop kritického čtení: analýza a interpretace odborného textu.
  1. Gil Eyal: Identity and Trauma
  2. Pierre Nora: Místa paměti
  3. Tzvetan Todorov: Zneužívání paměti
  4. Jan Konopásek: Otevřená minulost – autobiografická sociologie
 • 11.00 – 12.00: Filmová a seriálová paměť normalizace (Mgr. Jaroslav Pinkas) Jaké filmové obrazy 70. a 80. let jsou didakticky nejvhodnější – dobové, či dnešní? Jak se měnilo zobrazovaní normalizace v době po roce 1989? Seriál ČT Vyprávěj jako sonda do rodinné paměti normalizace.
 • 12.00 – 13.00: Pauza na oběd
 • 13.00 – 14.00: Rodinné album – normalizační každodennost ve fotografii (Mgr. Karin Hoření) Využití rodinných fotografických archivů, případně amatérských videozáznamů, ve výuce dějepisu.
 • 14.00 – 14.15: Pauza na občerstvení
 • 14.15 – 15.30: Historické vědomí školní mládeže (Mgr. Jaroslav Pinkas, Mgr. Vojtěch Ripka) Prezentace výsledků dotazníkového šetření agentury Faktum. Srovnání jednotlivých sociologických výzkumů.
 • 15. 30 – 16.00: Závěr Diskuze, předávání certifikátů a prezentovaných vzdělávacích materiálů na DVD.